Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
70.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства

Кафедра безпеки життєдіяльності

Звіт

з дисципліни

«Охорона праці в галузі»

Виконав Перевірив

Ст. гр. МРВВР-1

Шийко О.В.

Харків 2012

  1. Оцінка рівня травматизму на підприємстві

Кількісно оцінити рівень травматизму за рік на підприємстві із середньо списовою кількістю робітників 950. Кількість нещасних випадків за рік складає 7. Кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків становить240.

Вирішення завдання

1.Розрахуємо коефіцієнт частоти травматизму, який показує кількість випадків травматизму, що припадають на 1000 робітників, за формулою

Кч=,

де п – кількість випадків травматизму за звітний період часу;

Р - середньоспискова кількість робітників на підприємстві за той же період часу.

Кч=

2. Розрахуємо коефіцієнт тяжкості травматизму, який показує скільки днів непрацездатності припадає на один нещасний випадок, за формулою

Кт=,

де D – кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків за звітний період часу.

Кт=,

3. Розрахувати коефіцієнт непрацездатності:

Кнепр = Кч ∙Кт.

Кнепр = 7,37∙34,28=252,68.

  1. Оцінка рівня захворюваності на підприємстві

Кількісно оцінити рівень захворюваності за рік на підприємстві із загальною кількістю робітників 20. Кількість випадків захворювань за рік складає 17. Кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих випадків захворювань становить 60.

Вирішення завдання

Для оцінки захворюваності розрахувати показники інтенсивності випадків захворювань (Піз), непрацездатності (Пнп), які припадають на 100 працюючих і тривалості захворювання (Птр):

Піз = 100·С/Р,

Пнп = 100·Д/Р,

Птр = Д/С,

де Р – загальна кількість працюючих;

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність;

С – кількість випадків захворювань.

  1. Піз = 100·17/20=85%

  2. Пнп = 100·60/20=300%,

  3. Птр = 60/17=3,5

3. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці на підприємстві

Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці на підприємстві, коли відомо, що всього на підприємстві працює 845 працівників, з яких 420- зі шкідливими речовинами і 100 чоловік – на роботах з підвищеною небезпекою.

Вирішення завдання

1.Розрахуємо чисельність працівників служби охорони праці за формулою:

М= 2 + К· Рср / Ф,

де М – чисельний склад служби охорони праці;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, який дорівнює 1820 годинам, що враховує втрату робочого часу на можливі захворювання, відпустку та ін.

К – коефіцієнт, який враховує шкідливість й небезпечність виробництва:

К = 1 + (Рш + Рпн)/ Рср.

К = 1 + (420 + 100)/ 845=1,62

М= 2 + 1,62· 845 / 1820=2,75