Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
магистр работа.docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Харківський національний університет міського

господарства ім. О.М. Бекетова

Факультет інженерної екології міст

Кафедра Водопостачання, водовідведення

і очищення вод

Пояснювальна записка

до атестаційної роботи

магістра

на тему «ПІДГОТОВКА ВОДИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ»

Виконав: студент 5-го курсу,

групи МРВВР 2008 – 1

напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси)»,

спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

Зубко О.О.

Керівник доц.,к.т.н. Ткачев В.О

Рецензент доц. Благодарна Г.І.

Харків - 2013 року

Форма № Н-9.01

Харківський Національний Університет Міського Господарства ім. О.М. Бекетова

Факультет Інженерної екології міст

Кафедра Водопостачання, водовідведення та очищення вод

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр

Напрям підготовки 060103 «Водні ресурси»

Спеціальність 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри проф. Душкін С.С.

__________________________

“____” _______________2013 року

З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

Зубко Оксані Олександрівні

1. Тема роботи Підготовка води для басейнів

керівник роботи Ткачов Вячеслав Олександрович, канд. техн. наук, доцент затверджені наказом вищого навчального закладу від 07 березня 2013 року № 318-03

2. Строк подання студентом роботи - 31 травня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи: 3.1. Відомості про кількість та якість вихідної питної води потрапляючої до басейнів. 3.2. Вимоги до якості очищеної питної води потрапляючої до басейнів. 3.3. Виконати аналітичний огляд літератури з питань поліпшення якості очищеної питної води потрапляючої до басейнів та методів знезараження такої води. 3.4. Провести дослідження по зниженню у питної води, потрапляючої до басейнів, розчинних органічних сполук та вибору метода знезараження води для басейна.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

4.1. Аналітичний огляд літератури з питань поліпшення якості очищеної питної води потрапляючої до басейнів та методів знезараження такої води.

4.2. Дослідження по зниженню у питної води, потрапляючої до басейнів, розчинних органічних сполук.

4.3. Охорона праці та безпека у надзвичайний ситуаціях.

4.4. Оцінка економічної ефективності.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

5.1. Схема класифікації басейнів. 5.2. Схема скімерного басейну. 5.3. Схема переливного басейну. 5.4. Показники якості води в басейні. 5.5. План розміщення основного обладнання басейну. 5.6. План розміщення додаткового обладнання басейну. 5.7. Розріз басейну. 5.8. Принципова схема зворотного водопостачання.

5.9. Механічно-сорбційний фільтр. 5.10.Розрахунок економічної ефективності реальних інвестицій

6. Консультанти розділів магістерської роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

1.Аналітичний огляд стану питання

Ткачов В.О., доц. кафедри

ВВіОВ

2.Розрахунков-технологічна частина

Ткачов В.О., доц. кафедри

ВВіОВ

3.Дослідження

Ткачов В.О., доц. кафедри

ВВіОВ

4.Охорона праці та безпека у надзвичайний ситуаціях.

Серіков Я.О., доц. кафедри

Охорони праці

5.Економіка

Бардаков В.А., доц. кафедри

Менеджмена та маркетинга у міському господарстві

7. Дата видачі завдання 5. 03. 2013 р.