Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до КП з Технічної експлуатації ЕТ.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Підп. До друку 27.01.2007 Формат 60х84 1/16.

Друк на ризографі. Папір офісний. Обл.- вид. арк. 5,0.

Тираж 100 прим. Зам. №

Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

61

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.