Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до СР і РГР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1699).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
488.45 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

С. В. Телятник, в. І. Тітяєв Методичні вказівки

до самостійного вивчення курсу та виконання

графічно-розрахункових завдань

з дисципліни

Економіка та організація виробництва”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»)

Харків - хнамг – 2008

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»). Укл. Телятник С.В., Тітяєв В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с.

Укладачі: Сергій Вікторович Телятник,

Віктор Іванович Тітяєв

Рецензент: доц. О.В. Димченко

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 15 від 12.06.2008 р.

2 Зміст

Вступ………….........................................................................................................4

  1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………….....5

  2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять……....7

  3. Зміст дисципліни...............................................................................................7

3.1. Лекції.................................................................................................................7

3.2. План самостійної та індивідуальної роботи.................................................11

3.3. План практичних занять................................................................................12

3.4. Тематика рефератів........................................................................................13

4. Контроль знань, вмінь та навичок…………………………………………...15

5. Критерії оцінки знань…………………………………………………...……15

5.1. Розрахунково-графічна робота………………………….………………….15

5.2. Іспит………………………………………………………………………….16

6. Інформаційно-методичне забезпечення………………………………...…...18

6.1. Основна література………………………………………………………….18

6.2. Допоміжна література…………………………………………………....…19

Додаток А. Розрахунково-графічне завдання………………………………….20

Додаток Б. Вихідні дані для розрахунково-графічного завдання……………….40

Додаток В. Довідкові дані до виконання розрахунково-графічного завдання..42

Вступ

Робоча програма дисципліни «Економіка та організація виробництва» складена на підставі нормативної навчальної програми напрямку підготовки “Електромеханіка” за спеціальністю “Електричний транспорт”, що затверджена Міністерством освіти і науки України, а також робочого навчального плану Харківської національної академії міського господарства. В основу змісту робочої програми дисципліни «Економіка та організація виробництва» покладено аналогічні програми інших навчальних закладів, власний досвід кафедри міської і регіональної економіки ХНАМГ.

До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється у 7-му семестрі (денна форма навчання) і у 9-му семестрі (заочна форма навчання) і завершується іспитом.