Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до КП з Технічної експлуатації ЕТ.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Постова технологічна карта

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пост № Робоче місце

Розряд Трудомісткість

п/п

операції

Найменування

і склад робіт

(операції)

Місце

виконання

операції

Число

точок впливу

Інструмент

та

обладнання

Норма

часу

Примітка

Додаток Ж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Пояснювальна записка

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

на тему _______________________________________________________

Виконав студент В.А. Іванов

ф-т ЕТ, курс 4, гр. 5

Керівник проекту В.І. Коваленко

Харків 2007

Додаток з

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО гОСПОДАРСТВА

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Інформаційний листок

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

на тему _______________________________________________________

Виконав студент В.А. Іванов

ф-т ЕТ, курс 4, гр. 5

Керівник проекту В.І. Коваленко

Харків 2007

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Рухомий склад трамваю і тролейбуса (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7. 092202 – «Електричний транспорт»).

Укладачі: Далека Василь Хомич,

Коваленко Віталій Іванович,

Шавкун В’ячеслав Михайлович.

Відповідальний за випуск В.Х. Далека

Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2007, поз. 459