Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до ПР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1680).doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
324.61 Кб
Скачать

Запитання для перевірки знань

  1. Що являє собою робоче місце і його структура? За якими параметрами проектуються робочі місця?

  2. Назвіть мету і основні завдання нормування праці на сучасному етапі. Що є об’єктом і предметом нормування праці?

  3. Що є основою організації оплати праці на підприємстві?

  4. Які форми і системи оплати праці Ви знаєте?

  5. Назвіть складові процесу організації праці на підприємстві. Охарактеризуйте основні напрями організації праці.

  6. Чим обумовлюється ефективність трудового процесу? Назвіть основні етапи його раціоналізації.

  7. Охарактеризуйте систему норм праці та сферу їх застосування.

Список літератури

 1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия. К.: Вища школа. – 1989. – 472 с.

 2. Величко В.В. Економіка підприємства: Конспект лекцій – Харків: ХДАМГ, 2003. - 114 с.

 3. Герасимчук А.Е. Економіка та організація виробництва. К.: Знання, 2007. – 678 с.

 4. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За ред. Т.П. Юр'євої. -Харків.:ХДАМГ,2002.-672с.

 5. Закон України “Про господарчі товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №20.

 6. Закон України “Про міський електричний транспорт” // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2004р., №1914-ВР.

 7. Закон України “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №14.

 8. Закон України “Про підприємства в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №24.

 9. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навч. посібник. – ХНАМГ, 2006. – 385 с.

 10. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. – М.: Мастерство, 2002. - 352с.

 11. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 215 с.

 12. Новицкий Н.Н. Организация производства на предприятиях: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

 13. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000.

 14. Програма реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 рр. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України, №143.

 15. Славута О.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХДАМГ, 2001.

 16. Славута О.І. Особливості економіки підприємств міського господарства: конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 64с.

 17. Телятник С.В., Тітяєв В.І. Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - “Електричний транспорт”).

 18. Телятник С.В. Проблеми експлуатації основних фондів міського електротранспорту м.Харкова» // Програма і тези доповідей 33-ї науково - технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ. Частина 3. Суспільно - економічні науки. Секція міської і регіональної економіки. – Харків, 2006.

 19. Тітяєв В.І., Телятник С.В., Княжеченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств МЕТ» (для студентів 4,5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи»).- Харків: ХНАМГ, 2006.- 54с.

 20. Файнберг А.И. Экономика, организация и планирование городского электротранспорта. - М.: Стройиздат, 1987. - 263 с.

 21. Юр`єва Т.П. Економіка підприємства міського господарства. – Харків: ХДАМГ, 1998. – 176 с.

 22. Юр`єва Т.П. Соціальна оцінка розвитку міського транспорту // Матеріали ХХХІІІ науково - технічної конференції. Частина 3. Суспільно-економічні науки. – Харків: ХНАМГ, 2006.- С.43-45.

 23. Юр`єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства: Навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2003. – 329с.

 24. www.DJKG.gov.ua

 25. www.rada.gov.ua