Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Завдання 2.5.2 “Облік процесу виробництва продукції”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана”

за грудень 200 Х р.:

Зміст господарської

операції

Первинний документ

Сума,

грн.

1

2

3

Довідково: Залишок НЗВ на 31.12 = 0

8) Вартість матеріалів за обліковими цінами

10 000

9) Відпущені у виробництво за обліковими цінами матеріали (деревина) для виготовлення конкретного (одного) виду продукції

Лімітні, лімітно-забірні картки

10 000

10) Списуються на собівартість продукції відхилення транспортно-заготівельних витрат (визначити середній відсоток (%) відхилень)

Розрахунок бухгалтерії

визначити

11) Нараховані витрати по оплаті праці працівників, зайнятих виготовленням конкретного виду продукції

Розрахунково-платіжна

відомість

3 000

12) Відображена в обліку сума обов'язкових нарахувань витрат на фонд оплати праці виробничих працівників, зайнятих виготовленням конкретного виду продукції

Розрахунково-платіжна

відомість

визначити

13) Відображена сума амортизації устаткування, що використовується для випуску продукції (як виду загальновиробничих витрат)

Відомість нарахування зносу

900

14) Нараховані інші загальновиробничі витрати (витрата палива)

Розрахунково-платіжна відомість (вимоги, інші документи)

500

Продовження завдання 2.5.2

1

2

3

15) Списані відповідно до розрахунку підприємства суми загальновиробничих витрат:

а) змінні загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

500

б) постійні розподілені загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

1 000

в) постійні нерозподілені загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

визначити

16) Оприбуткована готова продукція на склад, у кількості 1 000 шт. Визначити собівартість готової продукції, якщо на кінець звітного періоду незавершене виробництво складає 700 грн.

Акт прийому-

передачі,

накладна

700

Треба: 1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно;

3) визначити собівартість одиниці виробу.

Завдання 2.5.3 “Облік процесу реалізації продукції та визначення фінансового результату”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана”за грудень 200 Х р.:

Зміст господарської

операції

Первинний документ

Сума,

грн.

1

2

3

17) Відвантажена покупцям готова продукція

(за ціною реалізації, з ПДВ)

Накладна, рахунок

72 000

18) Відображені податкові зобов'язання з

ПДВ (20 %)

Податкова накладна

визначити

19) Собівартість реалізованої продукції (відображена вся готова продукція)

Розрахунок бухгалтерії

визначити

20) Відображені маркетингові послуги з пошуку покупців згідно акту виконаних робіт (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт

700

Продовження завдання 2.5.3

1

2

3

21) Нарахована заробітна плата директору, головному бухгалтеру

Розрахунково-платіжна

відомість

2 800

22) Відображена в обліку сума обов'язкових нарахувань (витрат) на фонд оплати праці директора і головного бухгалтера

визначити

23) Отримані аудиторські послуги (без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт

600

24) Списані на фінансові результати:

Розрахунок бухгалтерії

а) доходи від реалізації продукції

визначити

б)собівартість реалізованої продукції

визначити

в) адміністративні витрати

визначити

г) витрати зі збуту

визначити

25) Списується на рахунок нерозподіленого прибутку (збитку) отриманий фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

визначити

26) Поступили на поточний рахунок грошові кошти в національній валюті

Виписування з

поточного рахунку

визначити

27) Сплачено з поточного рахунку:

Виписування з

поточного

рахунку

а) постачальникам

визначити

б) за навантажувально-розвантажувальні роботи при доставці сировини і матеріалів

визначити

в) за маркетингові послуги з пошуку покупців

визначити

г) за аудиторські послуги

визначити

28) Отримані з поточного рахунку в касу грошові кошти для оплати господарських потреб, заробітної плати

визначити

29) Видані з каси грошові кошти для погашення заборгованості з оплати праці

визначити

Треба:1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.