Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
78
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Таблиця 1.4 – Групування джерел утворення ресурсів дп “Надія”

Статутний

капітал

Прибуток

Кредити

банку

Розрахунки

Цільове

фінансу-вання

з постачаль-никами

з оплати праці

з бюдже-том

зі страху-вання

Разом: __________ грн.

Завдання 1.2 “Складання бухгалтерського балансу підприємства” Задача 1.2.1

Вихідні дані. Відомі такі дані про стан майна, капіталу та зобов’язань державного підприємства “Райдуга” станом на 31 грудня 200 Х року:

Основні засоби – 620 000 грн. , Поточний рахунок – 84 000 грн.,

Основні матеріали ─ 97 000 грн., Розрахунки з оплати праці ─ 21 000 грн.;

Прибуток ─ 30 000 грн., Заборгованість покупців ─ 8 000 грн.;

Програмне забезпечення для персональних комп’ютерів ─3 000 грн.;

Покупні напівфабрикати ─ 10 150 грн.; Статутний капітал ─ 526 850 грн.,

Каса ─ 700 грн.; Цільове фінансування ─ 200 000 грн.;

Розрахунки з постачальниками – 45 000 грн.;

Треба: Скласти бухгалтерський баланс підприємства “Райдуга” на 31.12.200 Х р. (в тис. грн.). Підбити підсумки по окремих розділах балансу.

Задача 1.2.2

Вихідні дані. Складіть баланс підприємства ВАТ “Фантом” за наведеними в табл. 1.5 даними (в грн.).

Таблиця 1.5 – Дані для складання Балансу ват “Фантом” станом на 31.12.200 n року, грн.

Дані про підприємство

Варіант

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1) Виробничі запаси

24 020,00

4 083,40

10809,00

6 485,40

4 804,00

2) Прибуток

5 070,00

861,90

2281,50

1 368,90

1 014,07

3) Розрахунки з підзвітними особами

195,00

33,15

87,75

52,65

39,00

4) Розрахунки з оплати праці

4 810,00

817,70

2164,50

1 298,70

962,03

Продовження табл. 1.5

1

2

3

4

5

6

5) Поточний рахунок

12 350,00

2 099,50

5557,50

3 334,50

2 470,00

6) Розрахунки з кредиторами

351,00

59,67

157,95

94,77

70,10

7) Розрахунки з дебіторами

17 000,00

2 890,00

7 650,00

4 590,00

3 400,00

8) Статутний капітал

175 500,00

29 835,00

78 975,00

47 385,00

35 100,00

9) Основні засоби

130 446,00

22 175,82

58 700,70

35220,42

26 089,20

10) Витрати майбутніх періодів

1 200,00

204,00

540,00

324,00

240,00

11) Каса

520,00

88,40

234,00

140,40

104,00