Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
65
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Ііі.2. Теоретичні питання до контрольної роботи

Необхідно:

В обсязі 5-10 сторінок надати відповідь на контрольне теоретичне запитання, за своїм варіантом контрольної роботи, таблиця 3.8.

Таблиця 3.8 – Контрольні запитання до роботи

варіанту

Зміст теоретичного питання

1

Що вам відомо з історії виникнення та розвитку бухгалтерського обліку?

2

Які нормативно-правові акти України складають законодавчу основу правильної організації облікового процесу на підприємстві?

3

Як класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?

4

Що являють собою елементи методу бухгалтерського обліку?

5

Яку роль в бухгалтерському обліку відіграє документація?

6

Для чого застосовують інвентаризацію?

7

Як ви розумієте організацію обліку процесу постачання?

8

Як ви розумієте організацію обліку процесу виробництва?

9

Як ви розумієте організацію обліку процесу збуту (реалізації)?

0

За допомогою яких способів та методів відбувається виявлення та виправлення помилок бухгалтерського обліку?

Список літератури Нормативна (основна)

  1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. – К., 16 липня 1999 року №996-ХІV.

  2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / №№ 1–12, 14–17, 19–21 і 25 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – 80 с.

  3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 95 р. № 88.

  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

  5. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

  6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами, внесеними наказами Мінфіну України від 05.12.97 р., № 268, від 26.05.2000 р., № 115.

  7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. Кужельного М.В. 6-е вид .– К.-А.С.К., 2003.– 266 с.

  8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.:КНЕУ,2001.

  9. Маляревський Ю.Д., Отенко В.І, Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. - Харків: Вид.ХДЕУ, 2001. – 372 с.

  10. Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004.– 447 с.