Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Задача 3.2 “Відкриття рахунків бухгалтерського обліку”

Необхідно:

Використовуючи дані початкового Балансу з попередньої задачі, відкрити до його статей необхідні бухгалтерські рахунки синтетичного та аналітичного обліку, у “Т”-вигляді.

Рекомендації з виконання задачі

Етап 4. Відкриття синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

На основі балансу підприємства ВАТ “Прогрес” (див. форму 1) слід відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку у вигляді літери “Т” і записати у них суму початкового сальдо, рисунок 3.1.

Дебет

Рахунок

Кредит

(найменування рахунку або його субрахунку синтетичного обліку)

∑ Сальдо на початок (по активних рахунках)

∑ Сальдо на початок (по пасивних рахунках)

Рис. 3.1 – Відображення початкових сальдо бухгалтерського рахунку

У якості назви рахунку може бути вказаний лише шифр синтетичного рахунку. Початкові сальдо вказують на суму залишку коштів по цих рахунках, станом на 01.01.200Хр. (див. задачу 3.1).

Під час виконання задачі слід пам'ятати про дві такі основні речі:

1) сумі залишку по якійсь окремій статті балансу може відповідати як залишок тільки по одному рахунку, так і сума залишків по декількох рахунках, однорідних за змістом (наприклад, залишку балансової статті “Витрати майбутніх періодів” відповідає залишок тільки одного, однойменного, рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, тоді як залишок за статтею “Грошові кошти та їх еквіваленти” є сумою залишків по таких рахунках, як: 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” та інших).

2) до рахунків синтетичного обліку належать не тільки рахунки, але й субрахунки, що відкриваються до цих рахунків (наприклад, рахунок 30 “Каса”, субрахунок “Каса в національній валюті”).

Приклад 2.

Будемо вважати, що стаття балансу “Незавершене виробництво” містить станом на 01.01.200Хр. суму 10 тис. грн. (10 000 грн.).

Нам слід накреслити рахунок у вигляді літери “Т”, позначити його ліву частину як “Дебет”, а праву – “Кредит”. Потім необхідно вказати шифр і назву синтетичного рахунку (або лише його шифр за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій) та записати суму початкового сальдо по цьому рахунку:

23

або

23 “Виробництво”

Д-т К-т

Д-т К-т

С-до(поч) = 10 000

С-до(поч) = 10 000

Примітка 2. У наведеному вище прикладі 2 використовується рахунок 23 “Виробництво”, хоча назва балансової статті, що відповідає йому, має назву “Незавершене виробництво”. Зауважимо, що ці стаття й рахунок однаково відображають обсяги продукції, виробництво якої ще триває (тобто, початкові залишки за цією статтею та рахунком “Виробництво” однаково вказують на обсяги собівартості продукції, виробництво якої не закінчено, – для галузей, що зайняті виготовленням продукції).

Етап 5. Відкриття аналітичних рахунків бухгалтерського обліку.

У таблицях 3.3 і 3.4 нами наведені розшифровки залишків по матеріалах і по постачальниках.

На основі розшифровок залишків (табл. 3.3 і 3.4), а також там, де це можливо за даними табл. 3.1, слід відкрити аналітичні рахунки до окремих синтетичних рахунків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.