Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
67
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Завдання 2.4. “Розкриття змісту бухгалтерських проведень”

Вихідні дані. Нижче наведені бухгалтерські записи та перелічені господарські операції, зміст яких вони визначають:

Бухгалтерський запис

Тип змін у балансі

Зміст господарської

операції

Правильна відповідь

(вкажить літеру)

1. Дебет 23 рах.

Кредит 651 рах.

Д. Отримані кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати

2. Дебет 93 рах.

Кредит 661 рах.

І. Нарахована заробітна плата робітникам, що працюють у цеху основного виробництва

3. Дебет 661 рах.

Кредит 301 рах.

В. Видані кошти менеджеру зі збуту продукції на відрядження

4. Дебет 661 рах.

Кредит 641 рах.

Ж. Нараховані збори з пенсійного страхування на фонд оплати працівників основного виробництва

5. Дебет 641 рах.

Кредит 311рах.

Є. Придбана цегла у постачальника. Розрахунок за цеглу не здійснений

6. Дебет 23 рах.

Кредит 661 рах.

З. Підприємством перераховані до бюджету податки

7. Дебет 201 рах.

Кредит 631 рах.

Й. Видана заробітна плата робітникам підприємства

8. Дебет 311 рах.

Кредит 501 рах.

А. Нарахована заробітна плата менеджерам з продаж

9. Дебет 301 рах.

Кредит 311 рах.

Г. Отримана довгострокова позика банку

10. Дебет 372 рах.

Кредит 301 рах.

Б. Утримана сума до бюджету як прибутковий податок

Треба: визначити типи операцій та розкрити зміст кожного бухгалтерського запису (за переліченими операціями).

Завдання 2.5 “Облік господарських процесів”

Завдання складається з трьох взаємозв'язаних задач, що охоплюють найважливіші напрями бухгалтерського обліку: облік процесу придбання виробничих запасів (постачання); облік процесу виробництва продукції; облік процесу реалізації виготовленої продукції.

Мета виконання: набуття студентами, що вивчають учбову дисципліну “Бухгалтерський облік”, навичок самостійної роботи, а також перевірка засвоєних ними у процесі навчання знань.

Задача 2.5.1 “Облік процесу постачання”

Вихідні дані. Відомі такі господарські операції підприємства ТОВ “Лана” за грудень 200 Х р.:

Зміст господарської

операції

Первинний документ

Сума,

грн.

1) Від постачальника одержані складом матеріали для виробничих потреб деревина (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Накладна № 35 (від постачальників) рахунок-фактура, прибутковий ордер

10 000

2) Відображена вартість навантажувально-розвантажувальних робіт при доставці деревини (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт, рахунок

1 000

3) Відображені витрати на оплату послуг із зберігання матеріалів при доставці їх сторонньою організацією (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт, рахунок

500

4) Відображені витрати на відрядження експедитора

Авансовий звіт, посвідчення про відрядження

108

5) Відображені витрати по нарахуванню заробітної плати експедитора

Відомість нарахування заробітної плати

300

6) Відображені нарахування на заробітну плату експедитора

Відомість нарахування зарплати

визна-чити

7) Визначити первинну вартість виробничих запасів

розрахунок

визна-чити

Треба: 1) скласти Журнал реєстрації господарських операцій підприємства ТОВ “Лана”, в якому визначити кореспонденцію рахунків (по кожній операції окремо);

2) здійснити розрахунки по операціях там, де це необхідно.