Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Задача 3.4 “Визначення оборотів та кінцевих залишків на рахунках бухгалтерського обліку”

Необхідно:

Відобразити на рахунках синтетичного та аналітичного обліку рух активів, капіталу, зобов'язань та визначити кінцевий залишок по кожному з рахунків.

Рекомендації з виконання задачі

Етап 8. Визначення залишків по рахунках бухгалтерського обліку.

Для того, щоб визначити кінцеві залишки по всіх задіяних нами рахунках спочатку необхідно звернутися до тих із них, що були відкриті нами раніше (див. задачу № 3.2): на вже відкриті рахунки треба перенести всі обороти по них, що мали місце протягом звітного періоду (з табл. 3.5).

Одночасно проти кожної суми дебетового або кредитового обороту треба вказати номер відповідної господарської операції.

Потім слід відкрити ті рахунки, яких раніше не було відкрито (бо вони не мали початкового сальдо і вперше зустрілися в Журналі господарських операцій). Треба також зібрати всі дебетові та кредитові обороти по них.

Наприкінці необхідно підрахувати загальні суми всіх оборотів (дебетових, кредитових) та визначити кінцеві залишки по всіх без винятку відкритих нами бухгалтерських рахунках (як синтетичного, так й аналітичного обліку).

Примітка 5. Визначення кінцевих залишків по активних рахунках відбувається за формулою:

Сальдо (д) = Сальдо на початок (д) + Оборот (д) – Оборот (к), (3.4)

тоді як по пасивних рахунках, за формулою:

Сальдо (к) = Сальдо на початок (к) + Оборот (к) – Оборот (д). (3.5)

Задача 3.5 “Складання перевірочного (пробного) та кінцевого бухгалтерських балансів”

Необхідно:

Скласти Оборотну відомість (пробний баланс) та кінцевий бухгалтерський баланс підприємства ВАТ “Прогрес” (за звітний період).

Рекомендації з виконання задачі

Етап 9. Складання Оборотної відомості.

Оборотна відомість – це перевірочний (або, як її ще називають, пробний) баланс підприємства. Вона містить всі початкові сальдо бухгалтерських рахунків з урахуванням відображення змін, що були викликані по них господарськими операціями підприємства (тими, які відбулися протягом звітного періоду). Також Оборотна відомість містить кінцеві залишки по всіх рахунках. Через те, що за допомогою зазначеної відомості перевіряється дотримання рівноваги між загальними сумами всіх дебетових і кредитових оборотів, вона і отримала свою назву – Оборотна відомість. Оборотну відомість треба скласти за формою, наведеною у табл. 3.7.

Таблиця 3.7 – Оборотна відомість підприємства ват “Прогрес” за 200х рік

Шифр

рахунку

(або

субра-хунку)

Залишок на початок звітного періоду (Зп)

Обороти

за звітний період

Залишок на кінець

звітного періоду (Зк)

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

(по активних рахунках)

(по пасивних рахунках)

(всі обороти)

(всі обороти)

(по активних рахунках)

(по пасивних рахунках)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Усього

Зп(Д)

=

Зп(К)

Об(Д)

=

Об(К)

Зк(Д)

=

Зк(К)

Примітка 6. В Оборотній відомості обов'язково повинна дотримуватись рівновага між загальними сумами:

  • початкових залишків по активних і пасивних рахунках;

  • оборотів по активних і пасивних рахунках;

  • кінцевих залишків по активних і пасивних рахунках.

Етап 10. Складання кінцевого балансу підприємства

Використовуючи інформацію з Оборотної відомості (див. табл. 3.7) та дотримуючись рекомендацій з виконання задачі № 3.1, складіть баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31 грудня 200Х року (за формою 1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.