Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
67
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Завдання 1.3 “Складання бухгалтерських документів. Інвентаризація” Задача 1.3.1

Вихідні дані. У наведеній нижче табл. 1.7 перелічені терміни та їх визначення.

Таблиця 1.7 – Визначення сутності термінів бухгалтерського обліку

Термін

Визначення терміну

1. Первинний документ ─

це …

А. “… процес суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах”

2. Обліковий регістр ─

це …

Б. “… шлях руху документів через всі стадії обробки, починаючи з моменту їх виписування і закінчуючи здачею на зберігання в архів”

3. Інвентаризація ─

це …

В. “…перелік будь-чого, список, опис”

4. Документація ─

це …

Г. “…спосіб бухгалтерського обліку, який використовується для забезпечення відповідності облікових даних по господарських засобах підприємства їх фактичній наявності”

5. Документообіг ─

це …

Д. “…документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує факт її здійснення”

6. Реєстр ─ це …

Є. “…носій спеціального формату, що може мати вигляд відомості, книги, журналу тощо, і призначений для хронологічного, систематичного і комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів”

Треба: підібрати відповідне визначення для наведених термінів, проставивши праворуч від "це…" (в кружечку) відповідну літеру.

Задача 1.3.2

Вихідні дані. Відомі наступні стадії документообігу бухгалтерських документів на підприємстві: обробка документів; виписка документів; прийом документів; здача документів до архіву; перевірка правильності складання документів; відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, що були оформлені документально.

Треба: за допомогою рис. 1.1 представити у схематичному вигляді послідовність стадій документообігу умовного державного підприємства “Сокіл”.

Рис. 1.1 – Стадії документообігу на державному підприємстві “Сокіл”

Задача 1.3.3

Вихідні дані. Облікові регістри мають свою класифікацію, згідно з якою вони групуються за такими ознаками: 1) зовнішній вигляд; 2) обсяг змісту; 3) характер записів.

Треба: відібрати та віднести до відповідної класифікаційної ознаки (рис. 1.2) облікові регістри із запропонованого нами їхнього переліку: синтетичні, хронологічні, комбіновані, аналітичні, картки, систематичні, бухгалтерські книги, вільні листки.

Задача 1.3.4

Вихідні дані. Працівник служби постачання матеріальних ресурсів Петренко Олександр Васильович був відправлений у службове відрядження до м. Києва, на підприємство ВАТ “Зоря”, для укладання договору про поставку комплектуючих виробів. Про службове відрядження Петренка О.В. 13 лютого 2006 року був складений та підписаний керівником ВАТ „Прогрес” відповідний наказ. Касир цього підприємства Сидоренко Валентина Йосиповна 14 лютого 2006 р. видала Петренку О.В. з каси суму 270 грн.00 коп. на відрядження.

Рис. 1.2 Класифікація облікових регістрів вітчизняного підприємства

Документ, на підставі якого Петренко О.В. отримав гроші з каси: паспорт серії ММ, № 187042, виданий 10.03.1999 року ЦВМ Жовтневого РВХМУ УМВС України в Харківській обл.

Треба: заповнити видатковий касовий ордер № 38 на видачу коштів під звіт (на відрядження) у сумі 270 грн. (додаток А).

Задача 1.3.5

Вихідні дані. 18 лютого 2006 року, працівник Петренко О.В. повернувся з відрядження (див. задачу 1.3.4). Відповідно до діючого законодавства, у три-денний строк після повернення з відрядження працівник повинен скласти та здати в бухгалтерію підприємства авансовий звіт про використання наданих йому коштів. Авансовий звіт, з якого витікає, що 180 грн. 52 коп. було витрачено у зв’язку з відрядженням, Петренко О.В. склав і здав до бухгалтерії 20 лютого 2006 р.

Треба: скласти прибутковий касовий ордер за № 45 від 20.02.2006 р., на підставі якого робітник служби постачання ВАТ „Прогрес” Петренко О.В. повернув до каси підприємства залишок коштів, які не могли бути витрачені ним під час відрядження (додаток Б).