Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
65
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Задача 1.2.3

Вихідні дані. У табл. 1.6 наведений Баланс умовного приватного підприємства “Прогрес” на 31 грудня 200 Z року.

Таблиця 1.6 – Статті Балансу умовного приватного підприємства “Прогрес”

Найменування статті

Сума, грн.

1. Капітальні інвестиції

17 000,00

2. Основні засоби

650 400,00

3. Статутний капітал

670 000,00

4. Аванси отримані

1 500,00

5. Короткострокові позики банків

45 000,00

6. Виробничі запаси

47 400

7. Паливо

1 500,00

8. Розрахунки з бюджетом

12 000,00

9. Прибуток нерозподілений

52 000,00

10. Поточний рахунок

130 000,00

11. Каса

1 200,00

12. Знос основних засобів

59 400,00

13. Розрахунки з постачальниками

22 000,00

Треба:

1) скласти бухгалтерський баланс підприємства “Прогрес” на 31.12. 200 Z р., за формою 1 “Баланс”;

2) розшифрувати зміст статей (письмово розкрити зміст декількох обраних вами статей балансу та вказати суми по кожній окремій складовій статті).

Приклад. На ваш погляд, стаття “Виробничі запаси”, загальною сумою 47 400 грн. (див. табл. 1.6), складається з:

- основних матеріалів, вартістю 17 400 грн.;

- малоцінних та швидкозношуваних предметів – 10 000 грн.;

- напівфабрикатів власного виробництва – 20 000 грн.

Та інше надалі.

Задача 1.2.4

Вихідні дані. Відомі господарські операції умовного приватного підприємства “Прогрес”, які мали місце у звітному періоді (200 Z+1 році), грн.:

 • придбані покупні напівфабрикати у їхніх постачальників (розрахунок за них не здійснений) — 25 000;

 • нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва — 32 000;

 • з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок — 4 000;

 • видана підзвітній особі сума на відрядження з каси підприємства — 500;

 • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку — 15000;

 • відпущені матеріали зі складу у виробництво — 10 000;

 • повернуто у касу залишок невикористаних підзвітних сум — 290;

 • отримані в касу підприємства з поточного рахунку банку грошові кошти для виплати заробітної плати — 30 000;

 • виплачена персоналу заробітна плата — 25 000.

Треба: Визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій та вказати її тип.

Задача 1.2.5

Вихідні дані. Початковий баланс умовного приватного підприємства “Прогрес” на 31 грудня 200 Z року наведений в задачі 1.2.3, а господарські операції цього підприємства, що відбулися протягом 200 Z+1 року – в задачі 1.2.4

Треба: Скласти кінцевий баланс ПП “Прогрес” на 31.12.200 Z+1 року.

Задача 1.2.6

Вихідні дані. Про підприємство ЗАТ “Обрій” відомо наступне:

1) у бухгалтерському балансі підприємства станом на 31 грудня року, що передує поточному року, відображено такі статті: статутний капітал — 188 000 грн.; короткострокова позика банку — 20 000 грн.; кредиторська заборгованість перед постачальниками матеріально-сировинних ресурсів — 17 000 грн.; запасні частини до виробничого устаткування — 5 000 грн.; основні засоби (залишкова вартість) — 72 000 грн.; матеріали — 49 500 грн.; дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію (чиста реалізаційна вартість ) — 32 800 грн.; поточний рахунок в банку — 64 500 грн.; готівка в касі — 1 200 грн.

2) протягом І кварталу поточного року підприємством були здійснені такі операції, грн.:

 • повернуто позику банку — 20 000;

 • зараховано на поточний рахунок кошти від покупців продукції (для пога-шення їхньої заборгованості) — 30 000;

 • придбано запасні частини — 800;

 • погашено заборгованість перед постачальниками — 12 000;

 • з поточного рахунка кошти надійшли в касу підприємства — 200;

 • отримано позику банку — 4000;

 • видано з каси готівку підзвітній особі — 400;

 • нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва — 1000;

 • повернуто залишок невикористаних підзвітних сум — 150.

Треба: скласти початковий і кінцевий баланс ЗАТ “Обрій”, а також визначити вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс, вказати типи цих операцій.