Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Human Anatomy.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Ukrainian-English

абіотична речовина nonliving material

антитіло antibody

аспіраційна біопсія aspiration biopsy

біопсія biopsy

біоптат biopsy sample

видільна функція excretory function

виділяти secrete v

висікати remove

відкрита біопсія open biopsy

волокниста тканина fibrous tissue

волокно fiber

вражений орган diseased organ

гістолог histologist

гладенька м’язова тканина smooth muscle

головний мозок brain

дихальні шляхи airways

ділянка організму, уражена хворобою diseased area

довільний (мяз) voluntary

ексцизійна біопсія excisional biopsy

електронний мікроскоп electron microscope

ендоскопічна біопсія endoscopic biopsy

епітеліальна тканина, епітелій epithelial tissue

загальна гістологія general histology

загибель клітин cell loss

загоєння через рубцювання cicatrization

запалення inflammation

захисна функція protective function

зразок тканини tissue sample

інцизійна біопсія incisional biopsy

клітина-попередник precursor cell

комп’ютерна томографія CT scanning

компонент клітини cellular component

контрольована біопсія guided biopsy

м’язова тканина muscle tissue

мембрана membrane

метод дослідження diagnostix test

метод забарвлення staining

мимовільний (м’яз) involuntary

міжклітинна речовина intercellular substance

мікроскопічне дослідження microscopic examination

молочна залоза mammary gland

нейрон neuron

нерв nerve

нервова м’язова тканина nervous tissue

неспеціалізована сполучна тканина nonspecialized connective tissue

новоутворення tumour

опорна функція supporting function

оптичний мікроскоп optical microscope

орган черевної порожнини abdominal organ

патологічне вогнище abnormal area

патологічний стан pathosis

позаклітинна матриця extracellular matrix

поновлення renewal

поперечносмугаста м’язова тканина striated muscle tissue

порожнина cavity

порожнина тіла body cavity

порожнистий орган hollow organ

потова залоза sweat gland

пункційна біопсія needle biopsy

реакція response

регенеративні можливості recovery properties

репаративна регенерація reparative regeneration

рівень організації людського тіла structural level

рідка сполучна тканина fluid connective tissue

роздільна здатність resolving power

рухова (моторна) функція movement (motor) function

секреційна функція secretory function

серозна оболонка serous membrane

серцева м’язова тканина cardiac muscle

сечовий міхур bladder

скелетна м’язова тканина skeletal muscle

скоротлива тканина contractile tissue

скорочення contraction

слиз mucus

слизова оболонка lining, mucous membrane

слинна залоза salivary gland

спеціалізована м’язова тканина specialized muscle tissue

спеціалізована тканина specialized tissue

спеціальна гістологія special histology

спинний мозок spinal cord

сполучна тканина connective tissue

стовбурова клітина stem cell

субклітинний subcellular

судина vessel

сукупність клітин ensemble of cells

тверда сполучна тканина hard connective tissue

тканинна культура tissue culture

товста кишка colon

травний канал digestive tract

трофічнафункція trophic function

ультрозвукова ехографія ultrasound scanning

фізіологічна регенерація physiologic regeneration

хрящ cartilage

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]