Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Human Anatomy.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Glossary English-Ukrainian

abdominal organ органи черевної порожнини

abnormal area патологічне вогнище

airways дихальні шляхи

antibody антитіло

aspiration biopsy аспіраційна біопсія

biopsy біопсія

biopsy sample біоптат

bladder сечовий міхур

body cavity порожнина тіла

brain головний мозок

cardiac muscle серцева м’язова тканина

cartilage хрящ

cavity порожнина

cell loss загибель клітин

cellular component компонент клітини

cicatrization загоєння через рубцювання

colon товста кишка

connective tissue сполучна тканина

contractile tissue скоротлива тканина

contraction скорочення

CT scanning комп’ютерна томографія

diagnostic test метод дослідження

digestive tract травний канал

diseased area ділянка організму, уражена хворобою

diseased organ вражений орган

electron microscope електронний мікроскоп

endoscopic biopsy ендоскопічна біопсія

ensemble of cells сукупність клітин

epithelial tissue епітеліальна тканина, епітелій

excisional biopsy ексцизійна біопсія

excretory function видільна функція

extracellular matrix позаклітинна матриця

fiber волокно

fibrous tissue волокниста тканина

fluid connective tissue рідка сполучна тканина

general histology загальна гістологія

guided biopsy контрольована біопсія

hard connective tissue тверда сполучна тканина

histologist гістолог

hollow organ порожнистий орган

incisional biopsy інцизійна біопсія

inflammation запалення

intercellular substance міжклітинна речовина

involuntary мимовільний (м’яз)

lining слизова оболонка

mammary gland молочна залоза

membrane мембрана

microscopic examination мікроскопічне дослідження

movement (motor) function рухова (моторна) функція

mucous membrane слизова оболонка

mucus слиз

muscle tissue м’язова тканина

needle biopsy пункційна біопсія

nerve нерв

nervous tissue нервова м’язова тканина

neuron нейрон

nonliving material абіотична речовина

nonspecialized connective tissue неспеціалізована сполучна тканина

open biopsy відкрита біопсія

optical microscope оптичний мікроскоп

pathosis патологічний стан

physiologic regeneration фізіологічна регенерація

precursor cell клітина-попередник

protective function захисна функція

recovery properties регенеративні можливості

remove висікати

renewal поновлення

reparative regeneration репаративна регенерація

resolving power роздільна здатність

response реакція

salivary gland слинна залоза

secrete v виділяти

secretory function секреційна функція

serous membrane серозна оболонка

skeletal muscle скелетна м’язова тканина

smooth muscle гладенька м’язова тканина

special histology спеціальна гістологія

specialized muscle tissue спеціалізована м’язова тканина

specialized tissue спеціалізована тканина

spinal cord спинний мозок

staining метод забарвлення

stem cell стовбурова клітина

striated muscle tissue поперечносмугаста м’язова тканина

structural level рівень організації людського тіла

subcellular субклітинний

supporting function опорна функція

sweat gland потова залоза

tissue culture тканинна культура

tissue sample зразок тканини

trophic function трофічнафункція

tumour новоутворення

ultrasound scanning ультрозвукова ехографія

vessel судина

voluntary довільний (мяз)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]