Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації історія України ЕФ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
746.5 Кб
Скачать

Контрольні питання

1. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток українських земель у XVII – ХVIIІ ст.

2. Проаналізуйте причини утворення Першої та Другої Малоросійської колегії.

3. Назвіть особливості політики російської та польської влади в українських земель.

4. Проаналізуйте причини, особливості та значення гайдамацького руху; опришківського руху; коліївщини.

5. Поясніть які наслідки для України мали три поділи Польщі.

Теми доповідей та рефератів:

1.Визвольні рухи. Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. Українська державність та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.

3. Особливості розвитку культури на українських землях за часів Гетьманщини.

4. Розвиток українських освітніх традицій за часів Гетьманщини.

5. Наукові знання і книгодрукування в період Гетьманщини.

6. Політична діяльність Іван Мазепа.

7. Діяльність відомих вчених, громадських діячів і педагогів Л.Барановича, І.Галятовського, І.Гізеля, С.Яворського.

8. Історичні твори. Літопис Самовидця, київський «Синопсис», літописи Григорія Грабянки і Самійла Величка.

9. Діяльність філософа та письменника Г.С.Сковороди.

10. Реакційна політика царизму щодо української культури у ХVІІІ ст.

11. Музичне мистецтво у ХVIII ст. Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро Бортнянський.

Література:

Бульвінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманства Івана Виговського / серпень 1657 – серпень 1659 рр./ // Укр. істор. журнал. – 2005. – № 1. – С.125-138.

Бойко А. Історія України. – Київ.: Академія, 2002. – С. 157- 185.

Гончарук П.С. Історія України. З найдавніших часів до поч. ХХ ст. – Курс лекцій. - К.: Центр навч. літератури, 2005. – С.181 – 186; 234- 240.

Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ; Пороги, 2004. – 128 с.

Запорізька старовина (про П. Калнишевського)/. – К., Ін-т історії України НАН України, 2003. – 435 с.

Король В.Ю. Історія України. - К.: Академія, 2005.- С. 118- 132.

Ступак Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи // Укр. істор. журнал. – 2005 № 1. – С. 138-148.

Чухліб Т.В. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблеми міжнародного становища Українського гетьманату в 1672-1686 рр. // Укр. істор. журнал. – 2005. - № 2. – С. 48-67.

Семінарське заняття №7 Тема: Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII ст. – хіх ст.)

Мета: сформувати цілісне уявлення про розвиток українських земель, що знаходились у складі двох імперських організмів; з’ясувати основні особливості розвитку українських земель даного періоду; розглянути процес промислової революції, національного відродження, реформування різних сфер життя.

Ключові поняття: феодальна система; промисловий переворот; модернізація; У.Кармелюк; «Київська козаччина»; декабристський рух; «Південне товариство»; «Товариство об'єднаних слов'ян»; Українське національне відродження; Кирило-Мефодіївське товариство; Українська національна ідея; «Руська трійця»; альманах «Русалка Дністрова»; головна руська рада; кріпосне право; селянська реформа 1861 р.; судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна реформи; «цукрова революція»; товарне хліборобство; польське визвольне повстання 1863 р.; циркуляр Валуєва 1863 р.; Емський указ 1876 р.; хлопомани; народники; В.Антонович; М.Драгоманов; москвофіли; громадівство; народовці; українські політичні товариства й партії; українська нація; робітничий рух; робітнича організація; соціалістичні ідеї.

План

1.Суспільно-політичне життя України та ідея національно-духовного відродження.

2.Демократичні реформи 1840-х рр. на українських землях у складі Австро-Угорської та 1860-1880-х рр. на українських землях у складі Російської імперії.

3.Особливості аграрного розвитку:

а)розвиток сільського господарства та впровадження аграрних реформ 1840-1860-х рр. в Україні;

б)сільське господарство наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

в)особливості столипінської аграрної реформи на українських землях та її наслідки.

4.Початок промислової революції та модернізаційні процеси на українських землях.