Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації історія України ЕФ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
746.5 Кб
Скачать

З роздумів б. Грінченка про причини «Руїни» (друга половина XVII ст.)

Власне ще з давніх-давен українсько-руське громадянство мало знало, що то таке йти вкупі. Поруч з І. Виговським стоїть Пушкар, поруч з Дорошенком стоїть Многогрішний та Ханенко, не кажучи вже про Брюховецьких, Адамовичів, Лісовських. І кожен з тих згаданих веде за собою якусь частку України, і всі вкупі, волею чи неволею, заливають Україну кров'ю, повивають її вогнем і з багатої, пишно-барвистої, сяйвом соняшним та волею повитої країни роблять розлогу труну народну, ховають у ній українську волю, українське право, українське добро, і історія пише «Руїна» там, де колись було осяйне слово «Життя». Минуле не минається дурно сьогочасному. Воно зоставляє наслідки навіки. І ми бачимо, що й тепер, як і тоді, ми не знаємо, що то значить – іти вкупі...

Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. – К.: НАН України, 1994. – С. 125.

Контрольні питання

1.Назвіть основні причини Української національної революції? Порівняйте їх із причинами повстань 20-30-х рр. XVII ст.

2.Проаналізуйте характер та особливості Української національної революції.

3.Складіть хронологічну таблицю головних етапів та подій революції.

4.Охарактеризуйте новоутворену Українську козацьку державу – Гетьманщину.

5.Політичний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

6.Адміністративно-територіальний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

7.Поясніть основні наслідки української національної революції.

Теми доповідей та рефератів:

1.Життя та діяльність Богдана Хмельницького.

2.Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького.

3.Воєнне мистецтво Б.Хмельницького та його сподвижників.

4.Молдавські походи Б.Хмельницького та Т.Хмельницького.

5.Зовнішньополітичні пріоритети Української держави Б. Хмельницького.

6.Європейський контекст боротьби українського народу за соціальне і національне визволення (XVII ст.).

7.Оцінка Переяславської ради і Березневих статей в історіографії.

8.Українські гетьмани доби Руїни.

9.Державотворча діяльність Д.Дорошенка.

Література:

Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників // Укр. істор. журнал. – 1995. – № 4.

Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність. – К., 1994.

Апанович О. Розповіді про запорозьків козаків. – К., 1991.

Батюк В. С. Українська державність напередодні та в роки Визвольної війни 1648-1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори // Укр. істор. журнал. – 1993. – № 1.

Борисенко В. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством // Історія України. – 1998. – № 11.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

Горобець В. Гадяцька угода 1658 року: (до 430-ліття підписання угоди) // Історія України. – 1998. – № 38, 39.

Горобець В. М. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // Укр. істор. журнал. – 1995. – № 4.

Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

Історія України: Нове бачення: В 2-х т. – К., 1996.

Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

Козаченко А. Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання // Право України. – 1998. – № 2.

Матях В. Психологічний аспект Визвольної війни в Україні середини XVII ст. // Історія України. – 1998. – № 35.

Яковлєва Т. Г. Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. – 1998.