Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації історія України ЕФ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
746.5 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Період з 1953 по 1964 р. увійшов в історію під назвою «десталінізації» або лібералізації суспільно-політичного та економічного життя. Висвітлюючи перше питання, варто звернути увагу на загальну суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні на середину 1950-х рр. Після смерті Сталіна в радянській державі було проголошено курс на лібералізацію суспільно-політичного та економічного життя. Слід розкрити критику культу особи Сталіна, з якою виступив М.С. Хрущов «Про подолання культу особи та його наслідків» на ХХ з’їзді КПРС в 1956 р. Важливо показати причини культу особи і його наслідки для народів СРСР і українського народу зокрема. Поясніть чому вважається, що ця подія започаткувала період «відлиги»; вкажіть на підтримку яких політичних сил спирався перший секретар ЦК КПРС, взявши курс на демократизацію суспільства? Проаналізувати, як проходив процес реабілітації жертв сталінських репресій, чому він мав половинчастий характер.

Проаналізуйте чинники, які зумовили необхідність проведення реформ у суспільно-політичній сфері. Вкажіть, які практичні кроки здійснювалися у рамках нової політики. З’ясуйте, чому не вдалося втілити в життя всі позитиви, задекларовані партійним керівництвом, які політичні сили були зацікавлені у гальмуванні реформ, які чинники прискорили завершення політичної кар’єри М.Хрущова. Розкрийте неоднозначність тлумачення роль та значення постаті М.Хрущова у суспільно-політичному житті України.

У другому питанні слід охарактеризувати зміни, що відбулися в економіці СРСР та України у хрущовський період. Покажіть їх зв’язок із суспільно-політичними процесами. Зверніть увагу на обґрунтованість «економічних експериментів» М.Хрущова та їх суперечливий характер. Покажіть, наскільки ефективними виявилися зміни в економічній політиці у цей період. Вкажіть особливості реформування господарського управління промисловістю і сільським господарством в окреслений період. Підводячи підсумок, акцентуйте увагу на причинах та наслідках незавершеності економічних реформ періоду «відлиги».

Наприкінці 1964 р. новим Генеральним секретарем обрали Л. Брежнєва, який почав проводити політику, спрямовану на задоволення потреб партійної бюрократичної верхівки. В цьому питанні, слід проаналізувати, чому зміна в партійному керівництві спричинила згортання процесів лібералізації і початок періоду неосталінізму, як це вплинуло на ситуацію в Україні. Проаналізуйте причини посилення політичних репресій, згортання процесу реабілітації, посилення русифікації та зміцнення центральної влади в Україні. Розкрийте причини та особливості зростання тоталітаризму в адміністративно-державному управлінні. Дайте оцінку діяльності вищих партійних керівників в Україні (П.Шелест, В.Щербицький).

Потрібно проаналізувати стан народногосподарського комплексу країни за часів керівництва Л.Брежнєва. Зверніть увагу на поступове наростання кризових явищ в економіці, невідповідність масштабів та якісних показників планового виробництва зростаючим потребам суспільства. Розкрийте ресурсно-витратний характер промислового виробництва у даний період. Держава взяла курс на нову економічну реформу під назвою «косигінська» реформа. Результатом її було падіння темпів економічного розвитку і наростання кризи. Розгляньте основні причини системного уповільнення темпів економічного розвитку. Покажіть, чому даний період називають періодом «застою». Охарактеризуйте особливості соціальної політики уряду у цей період. Розкрийте механізм гальмування розвитку суспільства, його складові елементи. Посилювався бюрократичний централізм. Нарощувався військово-промисловий комплекс (ВПК). Україна перетворилася в зону екологічного лиха. Неефективна колгоспно-радгоспна система, міграція сільського населення в міста і дефіцит робочої сили в селі сприяли появі «неперспективних» сіл і кампанії з їх ліквідації. Стан оплати праці та падіння купівельної спроможності карбованця позначилися на життєвому рівні населення. Дефіцити і черги стали найхарактернішими рисами побуту радянських людей у 70-80-ті pp. ХХ ст. Натомість зростали привілеї, всевладдя та безконтрольність номенклатурної верхівки. Зверніть увагу на загострення економічної ситуації в країні, посилення тіньової економіки у народному господарстві СРСР та України до середини 1980-рр.

В останньому питанні охарактеризуйте місце дисидентського та правозахисного руху у житті України в умовах посилення політичного тиску. Зокрема, варто звернути увагу на передумови виникнення руху «шестидесятників», його організаторів та найбільш активних учасників (Л.Танюк, А.Горська, І.Драч та ін.). Проаналізуйте основні форми діяльності нового покоління української інтелігенції, що виступала за оновлення тодішнього суспільства.

Охарактеризуйте історичну зумовленість виникнення дисидентського руху в Україні, вкажіть його основні центри та форми діяльності. Розгляньте основні напрямки дисидентського руху (самостійницький, національно-культурницький, правозахисний, релігійний), завдання та способи їх вирішення. Назвіть та проаналізуйте основні форми спротиву дисидентства тоталітарному ладу. Поясніть, яке місце займала Українська Гельсінська група у розвитку дисидентського руху республіки і Союзу. Поясніть, яку роль відіграв дисидентський рух у суспільно-політичному житті республіки; чому він не став масовим.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.