Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації історія України ЕФ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
746.5 Кб
Скачать

Лист секретаря цк кпу в. Маланчука н Політбюро цк кпу про необхідність боротьби з націонал-комунізмом (весна 1973 р.) (витяг)

За останні роки в діяльності ідеологічних центрів імперіалізму все більшого значення надається так званому націонал-комунізму, спрямованому проти ідеології марксизму-ленінізму, дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму…

За кордоном, особливо українською націоналістичною еміграцією, активно досліджуються ідейно-політичні платформи та досвід практичної антирадянської діяльності укапістів і боротьбистів, видано багато статей і брошур на цю тему... Ватажки ряду зарубіжних угруповань українських буржуазних націоналістів лементують про можливість реалізації ідей націонал-комунізму на Україні, навіть в умовах радянського ладу, шляхом відриву її від Союзу РСР. Все це зумовлює необхідність рішучого посилення боротьби проти ідеології націонал-комунізму, ґрунтовного і всебічного викриття ворожої марксизму-ленінізму ідейно-теоретичної сутності і політичного спрямування націонал-комунізму всіх різновидностей, особливо українського. При цьому важливо розкрити ідейно-політичну спорідненість і наступність доктрин сучасних трубадурів націонал-комунізму з поглядами їх посередників, зокрема, боротьбистів та різних націонал-ухильницьких елементів в КП(б)У, їх теоретичну неспроможність і політичну шкідливість.

Бажан О. Мене називають сучасним Кочубеєм... // Літературна Україна. – 1993. – 2 грудня.

Контрольні питання

1. Назвіть основні складові «відлиги» в Україні.

2. Проаналізуйте хід реабілітаційних процесів в Україні.

3. Охарактеризуйте хрущовські над програми в Україні.

4. Назвіть представників шістдесятників.

5. Проаналізуйте складові структурної кризи радянської системи.

6. Поясніть особливості дисидентського руху в Україні, основні течії та методи.

Теми доповідей та рефератів:

1. Правозахисні організації в контексті дисидентського руху.

2. ХХ з’їзд КПРС та його наслідки.

3. Політика П.Шелеста (В.Щербицького) в Україні.

Література:

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в Русі Опору 1960-1980-х років. – К., 1995.

Костюк Г.О. Сталінізм на Україні (ґенеза та наслідки). – К., 1995.

Кульчицький С. Йосип Сталін в нашій історії // Історія України. – 1998. –№9.

Кульчицький С. Петро Шелест: слід в історії // Історія України. – 1998. – №29.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // Укр. істор. журнал. – 1998. – №2, 3, 4.

Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті - перша половина 80-х рр. XX ст.). – К., 1994.

Семінарське заняття №12

Тема: Україна напередодні та в роки розбудови незалежної держави

Мета: сформувати цілісне уявлення про процес здобуття незалежності в Україні; розглянути основні складові державотворчого процесу в Україні.

Ключові поняття: «перебудова», гласність, реформа; Чорнобильська катастрофа; Народний рух України; демократизація; багатопартійність; політична партія; Декларація про державний суверенітет України; серпневий (1991 р.) путч у Москві; Акт проголошення незалежності України; референдум 1 грудня 1991 р.; СНД; кризові явища; інфляція; Конституція України; вибори Президента України; Л.Кравчук; Л.Кучма; В.Ющенко, В.Янукович; «помаранчева революція»; економічна криза; світове співтовариство; без'ядерний статус.

План

1.Розпад СРСР й проголошення незалежності України.

2.Державотворчі процеси. Формування правової системи та конституційний процес.

3.Особливості економічного розвитку.

4.Особливості національного, духовного та культурного життя.

5.Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.