Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка цитогенетика.нов.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
9.49 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Державний вищий навчальний заклад

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра генетики та розведення

сільськогосподарських тварин

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ

„ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ”

ЗА МОДУЛЕМ № 1

«Матеріальні основи спадковості»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ БІОЛОГО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

6.090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Херсон – 2012

УДК 57.087.1:636.082(075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин та методичною комісією біолого – технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету протокол № 9 від „ 19” квітня 2012р.

ПІДГОТУВАЛИ:

Нежлукченко Т.І., доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики та розведення с.-г. тварин

Папакіна Н.С., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики та розведення с.-г. тварин

Марінков О.А., викладач кафедри ТВПТ

Нежлукченко Н.В., викладач кафедри генетики та розведення с.-г. тварин

РЕЦЕНЗЕНТ:

Дєбров В.В., доктор с.-г. наук, професор кафедри ТВПТ

Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Марінков О.А., Нежлукченко Н.В. Методичні вказівки з дисципліни „Генетика” за модулем № 1 „Матеріальні основи спадковості ” для студентів біолого – технологічного факультету. - Херсон: - Ред. Вид. Центр „Колос”, 2012. – 48с.

В методичних рекомендаціях визначені основні положення та закони цитогенетики. Розглянути та проілюстровані особливості будови тваринної клітини та надано інформацію про спадковість та мінливість організмів на клітинному рівні. Вивчено питання прямого та непрямого поділу клітин, досліджені особливості зберігання та передачі спадкової інформації багатоклітинних організмів при статевому розмноженні. Після кожного заняття надаються питання для самоперевірки, маються перелік рекомендованої літератури.

УДК 57.0871:636.082(075)

Нежлукченко Т.І., 2012

Папакіна Н.С., 2012

Марінков О.А., 2012

Нежлукченко Н.В., 2012

ЗМІСТ

Тематичний план практичних та лабораторних занять з дисципліни «Генетика з біометрією»

4

Вступ

5

Заняття №1. Будова клітини.

6

Заняття №2. Класифікація та будова хромосом

24

Заняття №3. Типи поділу клітин. Мітоз.

31

Заняття №4. Не прямий поділ клітин Мейоз.

36

Заняття №5. Гаметогенез та запліднення

43

Тематичний план практичних та лабораторних занять

з дисципліни " Генетика З БІОМЕТРІЄЮ"

№ модулю

назва

№ теми

Назви тем, які входять до модулів

1. Матеріальні основи спадковості

1

Поняття про спадковість та мінливість

2

Цитологічні основи спадковості: будова клітини, типи поділу клітин. Поняття гаметогенезу та запліднення

3

Молекулярні основи спадковості, генетичний код

2. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні

4

Закономірності незалежного успадкування ознак при статевому розмноженні: закони Г.Менделя, типи схрещування, дія летальних генів

5

Хромосомна теорія спадковості: зчепленне успадкування

6

Генетика статі: поняття статі, ознаки зчепленні зі статтю та їх успадкування

3. Закономірності успадкування якісних та кількісних ознак у популяціях

7

Генетика кількісних ознак, біометрія: поняття вибірки, біометричні показники та їх визначення

8

Мутаційна мінливість

9

Генетика популяції

10

Селекційна генетика с.-г. тварин

4. Генетичні основи формування якісних і кількісних ознак організму

11

Генетичні основи онтогенезу

12

Генетика поведінки

13

Генетика імунітету, аномалій і хвороб

14

Імуногенетика і поліморфізм білків,

15

Генна інженерія біотехнології в селекції тварин

Всього

ВСТУП

Незалежно від розмірів тварин та особливостей їх фізіологічної будови основною структурною одиницею таких організмів залишається клітина. Тому вивчення особливостей збереження, передачі та реалізації спадкової інформації на рівні клітин є базовими поняттями при вивчені курсу «Генетики з біометрією» у Херсонському державному аграрному університеті. Побудова навчального процесу відповідно до світових вимог потребує ініціативності та спрямованості пізнавальної діяльності студентів.

Клітина є функціональною та структурною одиницею живого організму. За суттю клітина є унікальною само відтворною системою, яка має оболонку та містіть цитоплазму з генетичним матеріалом у вигляді ДНК. ДНК контролює життєдіяльність клітини та її відтворення. Саме на таких положеннях клітинної теорії базується наука «Генетика» яка відноситься до біологічних наук. Знання та поняття основних біологічних законів росту та розвитку клітин є базовими поняттями цитогенетики.

Знання цитогенетики є базовими для вивчення наступних модулів курсу «Генетика з біометрією». Для підвищення ефективності засвоєння даного матеріали студент користуючись лекційними матеріалами, підручниками, даними методичними вказівками та виконує завдання у практичному зошиті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.