Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка ФФЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
497.15 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ України

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

управління агропромислового виробництва херсонської області

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОРАДЧА СЛУЖБА ГРОМАДИ

Кафедра ботаніки та

захисту рослин

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для написання розрахунково-графічної

роботи з фітофармакології

студентами ІІІ курсу агрономічного факультету на тему:

"Обґрунтування хімічного захисту сільськогосподарської культури від шкідників, хвороб та бур'янів"

Херсон – 2008

Методичні рекомендації і обговорені на засіданні кафедри

ботаніки і захисту рослин ХДАУ

(протокол №9 від 2 квітня 2008 р.)

Друкується згідно рішення навчально-методичної комісії

агрономічного фа культуру Херсонського ДАУ

(протокол №4 від 3 квітня 2008 р.)

Лобаєв І.Г., Федорчук М.І., Коковіхін С.В. Методичні вказівки для написання розрахунково-графічної роботи з фітофармакології. – Херсон: Колос, 2008. – 29 с.

Рецензенти:

Крамаренко М.І. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва ХДАУ;

Резніков В.П. – Начальник державної станції захисту рослин Херсонської обласної

Зміст

стор.

Завдання розрахунково-графічної роботи……………………….

4

Будова розрахунково-графічної роботи………………………….

6

Вступ……………………………………….……………………….

6

Розділ 1.

Характеристика шкідливих організмів та

графічне зображення їх розвитку………………………

6

Розділ 2.

Методика обстеження культури та економічний

поріг шкідливості (ЕПШ)……………..……………….

9

Розділ 3.

Строки хімічних обробок……………………………….

11

Розділ 4.

План хімічного захисту і вибір фітофармзасобів…….

13

4.1. Обґрунтування вибору пестицидів……………….

13

4.2. Заходи по захисту культури від шкідників,

хвороб та бур'янів………………………………………

16

4.3. Виробнича характеристика вибраних пестицидів ………………………………………………

17

Розділ 5.

Розрахунок потреби пестицидів, машин і

апаратури………………………………………………..

18

Розділ 6.

Техніка безпеки при проведенні робіт з

хімічного захисту рослин………………………………

20

Розділ 7.

Економічна ефективність хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів…………….

21

Висновки………………………………………….…………………...

23

Список використаної літератури………………………………….

24

Додатки……………………………………………………………….

26

Завдання розрахунково-графічної роботи

Шкідники, хвороби та бур'яни здатні спричинити велику шкоду сільськогосподарським культурам; втрати врожаю від них досягають 30-50%, а іноді спостерігається повна загибель посіву.

Боротьба з шкідливими організмами здійснюється агротехнічним, імунологічним, біологічним та іншими методами. У роки, коли спостерігається масове розмноження та шкодочинна дія від шкідників та збудників хвороб (інвазія й епіфітотія), а також на полях з високою щільністю бур'янів доводиться застосовувати фітофармзасоби (хімічний спосіб).

Слід відзначити, що поряд з багатьма позитивними сторонами хімічний метод має низку суттєвих недоліків: фітофармзасоби токсини не лише для шкідливих організмів а й для людини, сільськогосподарських тварин, вони можуть забруднювати навколишнє середовище, накопичуватись в ґрунті, воді, рослинах тощо. Тому майбутній агроном, якому доведеться у виробничих умовах застосовувати комплекс захисних заходів, повинен добре засвоїти особливості використання пестицидів і вміти правильно розраховувати їх потребу.

Готуючись до фітофармзахисту культури, агроном повинен систематично, у строки, передбачені відповідними методиками, проводити обстеження для виявлення видового складу шкідників, хвороб і бур'янів, а також визначити ступінь їх щільності та рівня загроз від них. У відповідності з результатами обстежень, коли ступінь заселеності тим або іншим видом шкідливого організму буде вище показників економічного порогу шкодочинності (ЕПШ), необхідно планувати та здійснювати хімічну боротьбу. Графічне зображення фенології шкідливих організмів та пристосованість їх до стадій розвитку рослин допоможе вирішити, скільки необхідно застосовувати обробок фітофармзасобами і в які календарні та фенологічні строки їх проводити.

В роботі необхідно висвітити такі питання:

1. ЕПШ шкідливих організмів, наведених в індивідуальному завданні.

2. Фенологічні календарі шкідників (у вигляді графіків) та коротка (таблична) хвороб та бур'янів.

3. Графік пристосованості шкідливих організмів до стадій розвитку культури, що захищається, для обґрунтування плану захисту.

4. Розрахунок потреби вибраних інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів й обґрунтування їх вибору. Розрахунок потреб води для кожної обробки.

5. Вибір і розрахунок необхідної кількості машин (з указанням їх марок) та засобів індивідуального захисту працюючих з пестицидами.

6. Визначення економічної ефективності запланованих заходів захисту сільськогосподарської культури.

Розрахунково-графічна робота з фітофармакології налагоджує зв'язок з іншими дисциплінами цього циклу (фітопатологією, ентомологією та ін.), що допомагає комплексно сприймати захист рослин та сприяє підвищенню спеціалізації випускників агрофаку – як агронома з захисту рослин.

Якщо в роботі будуть використані результати обстежень в конкретному сільськогосподарському підприємстві та його господарсько-економічні можливості (забезпеченість апаратурою, пестицидами засобами індивідуального захисту тощо), такі матеріали можуть стати сосновою для дипломного проекту або роботи та подальшого використання у виробничих умовах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.