Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка стационар.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
496.13 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра менеджменту організацій

Основи психології

Методичні рекомендації

для студентів аграрного університету

(очної форми навчання)

ХЕРСОН - 2008

УДК 378. 147:37 0153

Основи психології. Методичні рекомендації для студентів аграрного університету (очної форми навчання). – Херсон. – РВЦ «Колос», 2008. – 70с.

Укладачі: Вальовська Н.В., к.пед.н., доцент Туркот Т.І.

Рецензенти:

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету Блінова О.Є;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету Осадчук І.В.

Схвалено на засіданні кафедри менеджменту організацій,

протокол № 8 від " 24" квітня 2008 рік.

Зав. кафедри: к.е.н., доцент Соловйов І.О. _____________

Навчальну програму обговорено та ухвалено на засіданні Науково – методичної ради Херсонського державного аграрного університету, протокол №____

від "___" ________________ 2008 року.

Вчений секретар ради _______________________

«Методичні рекомендації» розроблені з наміром надати методичну допомогу студентам при вивченні предмету «Основи психології». Передбачається, що робота майбутніх фахівців з «Методичними рекомендаціями» буде гармонійно поєднуватись з самоосвітою, активною навчально – пізнавальною діяльністю на лекційних та семінарсько – практичних заняттях, виконанням творчих завдань.

Зміст

Передмова.................................................................................4

Психологія як наука……………………...……….............6

Особистість: загальна характеристика…........................14

Темперамент і характер ……………...............................19

Пізнавальні процеси …………………………….............33

Емоційний світ людини …………………………...........41

Психологічні основи професійної діяльності.................45

Психологія спілкування …………………………….......50

Психологія соціальних груп.............................................57

Питання для самоконтролю…….......................................61

Творчі запитання і завдання..............................................62

Завдання для самостійного опрацювання.......................64

Індивідуальні завдання.......................................................65

Список використаної та рекомендованої літератури...66

Передмова

Розбудова незалежної України потребує перегляду всіх систем державного функціонування, у тому числі і системи вищої освіти. Одним із стратегічних завдань, визначених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI ст.) та окреслених підписаною Болонською угодою, є створення умов для формування різнобічно розвиненої, творчої особистості як громадянина, сім’янина та працівника, реалізації та самореалізації її природних здібностей, можливостей і конкурентоспроможності в нових умовах ринкової економіки. Курс «Основи психології» розглядається як засіб загальної гуманітарної підготовки фахівця – аграрника та як необхідний компонент його підготовки до плідної професійної діяльності і життя у сучасному суспільстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.