Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
222.72 Кб
Скачать

ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 3. СКЛАД ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 6. ДОДАТКИ

Дипломне проектування являється завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки майбутнього інженера-будівельника і має на меті:

 • систематизацію, закріплення та розширення практичних знань зі спеціальності; застосування вищевказаних знань при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних та виробничих завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методиками дослідження та експерименту при вирішенні питань і завдань, що розробляються у дипломному проекті;

 • виявлення ступеню підготовки студента до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва з урахуванням прогресивних технологій.

Студент допускається до дипломного проектування після освоєння теоретичного курсу навчання та проходження виробничих практик згідно з навчальним планом. Терміни проектування визначено графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. До початку виконання дипломного проекту та з метою збору інформації для його написання передбачається проведення переддипломної практики.

Переддипломна практика являється заключною ланкою практичної підготовки і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб′єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та виявлення готовності майбутнього фахівця до самостійної роботи. Практика проводиться за індивідульним завданням керівника диплоного проекту. Даних, зібраних студентом на практиці повинно бути достатньо для технічно-грамотного виконання проекту у відповідності до діючих нормативів. Результати переддипломної практики мають містити наступні матеріали:

 • необхідність та доцільність будівництва або реконструкції вибраного об’єкту;

 • характеристика умов будівництва (географічне положення, кліматичні умови, дані інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань, наявність виробничої бази, економічні умови);

 • функціональне призначення будівлі;

 • ситуаційний та генеральний плани;

 • об’ємно-планувальне та конструктивне рішення;

 • інженерне обладнання.

Рекомендована тематика дипломних проектів

Тематика дипломних проектів визначається, виходячи з потреб сучасного будівництва. Формулювання теми дипломного проекту включає назву будівлі, місце будівництва та: для цивільної, або громадської будівлі - площу, кількість поверхів, для промислової будівлі – виробничу потужність, або підпорядкованість певному підприємству, чи комплексу.

Орієнтовний список можливих об’єктів для дипломного проектування:

 1. Цивільне будівництво:

 • Монолітні багатоповерхові будинки;

 • Каркасно-панельні будинки;

 • Цегляні будівлі з несучими стінами;

 • Житлові будинки з вапнякових блоків та каменю.

 1. Промислові будівлі і споруди:

 • будівлі машинобудівної галузі та будівельної промисловості;

 • будівлі сільськогосподарського призначення;

 • ремонтні майстерні та цехи;

 • зерно-, овоче-, та фруктосховища;

 • промислові цехи та фабрики;

 • будівлі харчової промисловості (холодильники, маслозаводи).

 1. Будівлі спеціального призначення:

 • будівлі авто-, аеро-, та залізничних вокзалів;

 • будівлі різноманітних депо, автозаправок, СТО;

 1. Рекреаційні та спортивні будівлі:

 • Спортивні комплекси, фітнес-центри;

 • Легкоатлетичні зали;

 • Плавальні басейни, льодові спорткомплекси;

 • Розважальні центри і клуби,;

 • Пансіонати, готелі, бази відпочинку, санаторії, профілакторії;

 • Лікарні, реабілітаційні та оздоровчі центри.

 1. Торгівельні будівлі та будівлі ресторації:

 • Торгівельні та ресторанні комплекси;

 • Кафетерії та ресторани швидкого харчування;

 • Магазини, супермаркети;

 • Більярдні клуби, боулінг-центри і т. ін.

Структура та склад дипломного проекту

У дипломному проекті необхідно використовувати сучасні конструктивно-планувальні рішення та економічні будівельні матеріали, що сприяють зменшенню витрат праці та матеріалоємності об’єкту будівництва, результати наукових досліджень (особливо для студентів стаціонару), нові технології та будівельні матеріали. Дипломні проекти рекомендується виконувати на реальній основі, або з врахуванням можливості їх подальшого впровадження у будівництво.

При проектуванні об’єктів промислового будівництва необхідно приділяти особливу увагу питанням реконструкції та зведення будівель і споруд в умовах діючого підприємства.

При проектуванні об’єктів цивільного будівництва необхідно використовувати технології монолітного житлового будівництва, тришарові стінові панелі з гнучкими з’єднаннями, опалубку, що залишається у тілі конструкції, будинки із МДМ-панелей та інші сучасні технічно-конструктивні рішення.

Дипломний проект має містити наступні розділи:

 1. Архітектурно-будівельна частина повинна включати загальну характеристику будівлі, обґрунтування генплану, опис об’ємно-планувального та конструктивного рішень, архітектурні та конструктивні особливості, теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції, розрахунок освітленості приміщень, відомості збірних залізобетонних елементів, експлікація підлог, відомість столярних виробів). Даний розділ повинен доповнюватися кресленнями на аркушах формату А-1, які містять:

  1. 1.1. Генеральний план: розпланування, план організації рельєфу, ситуаційний план, план підключення до інженерних мереж, експлікація будівель і споруд, техніко-економічні показники за генпланом, умовні позначення та скорочення

  2. 1.2. Архітектурно-будівельна частина: фасади будівлі (4 види), плани поверхів, поздовжній та поперечний розрізи, розріз по зовнішній стіні, плани перекриття та покрівлі, план кроквяних конструкцій, плани підлог, деталізовані креслення характерних вузлів та деталей.

 2. Розрахунково-конструктивна частина складається з двох розділів:

2.1. Фундаменти: оцінка гідрогеологічних умов будівництва, збір навантажень, розрахунок і конструювання фундаменту, визначення осадки і глибини закладання фундаменту;

2.2. Розрахунок конструкцій – залізобетонних, металевих чи дерев’яних (залежно від проекту), перевірка їх за граничними станами). Ця частина проекту повинна доповнюватися кресленнями на аркушах формату А-1, які містять:

2.3. Фундаменти: плани фундаментів, характерні розрізи та дані інженерно-геологічних умов, розрахункова схема для визначення осадки фундаменту, відомість витрат матеріалів і т. ін.

2.4. Для конструкцій наводиться розрахункова схема, плани і розрізи конструкції (опалубне креслення та схема армування, креслення металевої або дерев ̓яної конструкції, характерні вузли та деталі, розрізи, специфікація матеріалів, відомість витрат сталі, техніко-економічні показники).

 1. Технологічно-організаційна частина. Наводиться технологічна послідовність будівництва об’єкту, розрахунок параметрів та вибір монтажного крану, розрахунок кількості і площі тимчасових споруд, потреби у воді та електриці, календарний, або сітьовий графік і оптимізований графік руху робочих, будгенплан, технологічна карта на один із видів будівельно-монтажних робіт (за вибором керівника). Креслення на аркушах формату А-1:

1) календарний план, або сітьовий графік і сітьова лінійна діаграма (оптимізована), графік руху робочих (оптимізований), графік завозу і витрат матеріалів і конструкцій, графік руху основних машин і механізмів;

2) будгенплан, розріз за будгенпланом, графік робіт підготовчого періоду, відомість тимчасових будівель і споруд, локальний кошторис за буд генпланом;

3) технологічна карта – план організації робочого місця, схеми технологічної послідовності виконання процесів, відомість машин, механізмів, обладнання, інструментів, відомість матеріалів конструкцій, талиця технологічних розрахунків, календарний графік виробництва робіт, техніко-економічні показники за техкартою, вказівки до виконання робіт, контроль якості охорони праці та техніки безпеки.

 1. Економічна частина включає локальні кошториси, об’єктний та зведений кошториси вибраного об’єкту будівництва.

 1. Охорона праці та техніка безпеки. В даному розділі опрацьовуються питання з охорони праці стосовно виду робіт зазначеного у розділі „Технологічна карта”, виконується розрахунок за вибором консультанта.

 1. Перелік використаної літератури. Літературні джерела наводяться у порядку посилань у тексті, або у алфавітному порядку.

На всіх листах креслень у правому нижньому кутку наводиться штамп з відповідними підписами.

Текстовий матеріал дипломного проекту оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. Титульний аркуш і завдання на дипломний проект оформляють на спеціальних стандартних бланках (дивись у додатках).

Завдання на дипломний проект є документом, яким випускова кафедра уповноважує студента виконати проект на задану тему. У бланку завдання вказується тема проекту та номер наказу по університету, яким вона затверджена, календарний план виконання окремих розділів.

Третій лист у складі дипломного проекту – зміст пояснювальної записки з наведенням сторінок кожного розділу.

Термінологія, що використовується у тексті, має відповідати встановленим стандартам, або загальновживаним термінам науково-технічної літератури. Не дозволяється вживати різні науково-технічні терміни для одного й того ж поняття (синоніми), іншомовні слова і терміни при наявності рівнозначних в українській мові, наводити індекси стандартів без реєстраційного номера (ДСТУ, ДБН і т.д.).

Перелік скорочень та умовних позначень розміщують після змісту.

Формули, наведені у розрахунковій частині пояснювальної записки нумерують за порядком та розділами, наприклад:

= (2.10)

Зазначений у дужках номер означає, що дана формула є десятою за порядком у другому розділі. Формули розміщують по центру сторінки.

Пояснення значень символів і коефіцієнтів наводять безпосередньо під формулою у послідовності запису в ній. Значення кожного символу і коефіцієнта записують з нового рядка. Наприклад:

Aop – площа опорної плити бази металевої колони, м2 ;

N – розрахункова поздовжня сила, МН;

Rb – розрахунковий опір бетону фундамента на стиск, МПа.

Структура і обсяг складових частин дипломного проекту можуть варіювати в залежності від обраного об’єкту проектування, завдань керівника і консультантів та вмісту у проекті науково-дослідної складової. Пояснювальна записка оформляється на аркушах формату А-4 на українській мові рукописним, або набраним на комп’ютері текстом. Обсяг пояснювальної записки має складати 80-100 сторінок печатного тексту. Матеріали оформляються в редакторі Microsoft Office Word шрифт Times New Roman дванадцятим кеглем. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля: ліве – 3см, верхнє, нижнє – 2см, праве – 1,5см.

Рекомендації до виконання окремих частин дипломного проекту

 1. Архітектура

Архітектурний розділ розробляється згідно теми дипломного проекту з використанням довідкової та нормативної літератури. В генеральних планах промислових будівель необхідно передбачати функціональне зонування території та враховувати технологічні зв’язки, забезпечення раціональних виробничих транспортних і інженерних мереж, пішохідних та пасажирських доріг, можливість подальшої реконструкції та створення єдиного архітектурного ансамблю. На кресленнях генерального плану необхідно зазначати техніко-економічні показники. Конструктивна схема будівлі визначається завданням на проектування. Конструктивні елементи обирають за каталогами, довідникам, або із серії робочих креслень. Плани поверхів розкривають функціональний та композиційний зв'язок приміщень, а також конструктивну схему будівлі. При виконанні планів поверхів горизонтальна площина розрізів зображується, як правило на 1/3 висоти стіни (нарівні низу вікон), що надає можливість показати в плані ширину віконних і дверних отворів. На планах покриттів та перекриттів показують розташування конструкцій та їх прив’язку до розбивочних осей, відмітки і марки. На кресленнях необхідно зображати поперечний та поздовжній розрізи по стіні. При значних габаритних розмірах будівлі дозволяється виконувати розрізи з розривами. Для зменшення обсягу графічної роботи поздовжній розріз можна виконувати на половину довжини будівлі. На розрізах показують наступні елементи конструкцій:

 • координаційні вісі і відстань між ними, вісі біля деформаційних швів;

 • відмітку чистої підлоги поверхів та сходових клітин;

 • позначку рівня землі і глибини закладання фундаменту;

 • позначку верху стін та карнизів;

 • розміри і прив’язку отворів, ніш, гнізд;

 • товщину стін і прив’язку їх до осей;

 • марки елементів будівель з посиланням на вузли.

Відмітку чистої підлоги першого поверху приймають за нульову. Всередині контуру розрізу показують відмітки підлог всіх поверхів. Для кам’яних будівель викреслюють перемички і наводять марки. На основі розрізів і планувальних рішень проектують фасади. Всі креслення виконують у відповідності до діючих нормативних документів. Креслення деталей конструктивних елементів розробляються на стадії робочих креслень з прив’язкою до розбивочних осей будівлі та зазначенням всіх розмірів, позначок і пояснювальних написів.

Пояснювальна записка складається в процесі проектування. Зміст і послідовність виконання записки повинні відповідати логічній моделі поетапної розробки проекту.

Пояснювальну записку рекомендується оформляти за наступною схемою:

 1. Вступ.

 2. Генеральний план.

Розміри та форма ділянки, експлікація приміщень і споруд, розміщених на генеральному плані, санітарні та протипожежні норми проектування, обґрунтування розміщення будівлі на майданчику, орієнтація за сторонами світу, вирішення питань аерації та інсоляції, благоустрій та озеленення буд майданчика, техніко-економічні показники генерального плану.

3. Загальна характеристика будівлі: описання функціонального процесу, перелік приміщень із зазначенням їх площ; клас будівлі, запроектовані рівні вогнестійкості та довговічності огороджуючи конструкцій, вирішення питань природної освітленості, конструктивна схема будівлі.

4. Об’ємно-планувальне рішення: конфігурація будівлі та її параметри; кількість і висота поверхів; наявність підвалів, технічних поверхів, технічних підпіль; план евакуації людей; інженерне обладнання; техніко-економічні показники будівлі.

5. Розрахунки до архітектурно-будівельної частини: теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни та покриття; світлотехнічний розрахунок одного із приміщень.

6. Конструктивні рішення: основи споруди, глибина закладання фундаментів під зовнішні та внутрішні стіни і колони (тип, матеріал, марка); каркас будівлі – колони, ригелі, плити перекриттів та покриттів, забезпечення просторової стійкості каркасу; стіни – товщина, матеріал, тип і марка панелей; перегородки, карнизи, парапети, вікна, двері, сходи і сходові марші; дах, покрівля – матеріал, ухили; улаштування деформаційних швів.

7. Опоряджувальні роботи: внутрішні та зовнішні.

8. Інженерне обладнання: санітарно-технічне – опалення, вентиляція, холодне і гаряче водопостачання, каналізація, газопостачання; електротехнічне облаштування – тип проводки, місця улаштування електрощитів; телекомунікаційні мережі – радіо, телебачення, телефон, Інтернет; ліфти – розміщення шахт, наявність диспетчерської. Більш детальну інформацію можна отримати у консультанта даного розділу.

 1. Фундаменти

Розділ присвячений проектуванню і розрахунку фундаментів м’якого закладання, або пальових фундаментів під будівлі та споруди в конкретних інженерно-геологічних умовах. Завдання видається консультантом з даного розділу, або випусковою кафедрою. Розділ складається з розрахункової та графічної складових. В розрахунковій частині необхідно розкрити наступні питання:

  1. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика;

Згідно інженерно-геологічного профілю, визначити основні фізико-механічні і деформаційні характеристики для кожного інженерно-геологічного шару (елемента), використовуючи довідкову та нормативну літературу. Скласти зведену таблицю, встановивши тиск для кожного шару ґрунту.

  1. Збір навантажень, які діють на фундаменти;

  2. Проектування фундаментів мілкого закладання:

 • визначення глибини закладання фундаменту;

 • визначення розмірів підошви фундаменту;

 • конструювання фундаменту;

 • розрахунок основ фундаменту за деформаціями.

  1. Проектування пальового фундаменту:

 • визначення несучої здатності висячих і стоячих паль;

 • визначення несучої здатності паль за матеріалом;

 • визначення необхідної кількості паль та їх розміщення у плані;

 • конструювання ростверку;

 • розрахунок основи пальового фундаменту за деформаціями.

Склад креслень графічно частини наведено вище.

Більш детальну інформацію можна отримати у консультанта даного розділу.

 1. Конструкції.