Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
222.72 Кб
Скачать

3.1. Залізобетонні конструкції. Металеві конструкції.

Розділ, присвячений розрахунку залізобетонних або металевих конструкцій має містити статичний розрахунок конструкцій у відповідності до розрахункових схем будівель чи споруд, розрахунки і робочі креслення основних конструктивних елементів.

Статичні розрахунки плоских рам та просторових систем рекомендується виконувати за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, наприклад «Ліра», «Мономах» і т.д. Обов’язково наводяться розрахунки конструкцій на вплив постійних та тимчасових навантажень. Для вирішення задач розрахунку конструкцій на вплив силових та температурно-вологісних факторів рекомендується використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми, розроблені науково-педагогічними працівниками кафедри будівництва. Для більшої зручності співробітниками кафедри розроблено цілу низку розрахункових програм у програмному середовищі MathCad. Вони увійшли в автоматизоване робоче місце фахівця (АРМ фахівця) і використовуються для розрахунків різноманітних конструкцій та їх елементів. Рекомендується виконувати наближену перевірку результатів розрахунків, оцінюючи порядок отриманих величин зусиль в елементах розрахункових систем, доводячи їх розрахункові схеми до спрощених.

Студенту-дипломнику пропонується виконати розрахунки і конструювання однієї із наступних конструкцій:

- багатопорожнистої панелі перекриття, або покриття;

- ребристої панелі покриття;

- нерозрізного ригелю багатоповерхового каркасного будинку;

- позацентрово-стиснутої колони будівлі;

- ригелю одноповерхового промислового будинку у вигляді балки,

або ферми;

- елементів монолітного ребристого перекриття;

- залізобетонної панелі-оболонки (КЖС).

Кожен конструктивний елемент має бути розрахований за граничними станами, що необхідні для даного елемента згідно з вимогами нормативної літератури. Робочі креслення конструкцій повинні містити розрахункові схеми, побудову конструкції (загальний вигляд), схеми маркування, опалубкові креслення і схеми армування, креслення арматурних виробів, специфікації і відомості витрат сталі. Список рекомендованої літератури наведено в кінці даних методичних рекомендацій. Більш детальну інформацію можна отримати у консультанта даного розділу.

  1. 3.2. Дерев’яні конструкції

Конструктивно-розрахунковий розділ «Конструкції з дерева» виконують у відповідності до теми дипломного проекту за завданням керівника та консультанта з даного розділу, при наявності у будівлі, що проектується, відповідних конструкцій. При цьому конструюванню та розрахункам можуть підлягати складові елементи: огороджуючи конструкції покрівлі, основні несучі конструкції покриття будівлі, а також, при наявності – колони рами.

При застосуванні лущастої покрівлі у вигляді металочерепиці, азбестоцементних листів, або керамічної черепиці в якості несучих елементів використовують лати. При цьому їх розраховують як двопрогінну статично-невизначену балку при двох варіантах навантаження:

 • постійного від власної ваги та елементів покрівлі і тимчасового снігового навантаження з розрахунком на міцність і деформативність;

 • постійного від власної ваги лат та елементів покрівлі і тимчасового монтажного навантаження у вигляді зосередженої сили Рн = 1kH з розрахунком тільки на міцність.

Обов’язковими для лат є перевірка їх міцності на зминання деревини по площі опирання на несучу конструкцію покриття, а також визначення розрахунком кількості цвяхів кріплення.

При розрахунку основної несучої конструкції покриття будівлі, після вибору її типу, визначаються з розрахунковою схемою, збирають діючі навантаження (звичайно у табличній формі ) і користуючись методами будівельної механіки, підраховують діючі в елементах конструкції зусилля. В залежності від характеру роботи елементів виконують їх перевірки за першим і, при необхідності, другим граничним станами. Крім розрахунку перерізів елементів, обов‘язковими є конструювання та перевірка опорного та інших вузлів з‘єднання елементів конструкції.

За результатами розрахунків та конструювання виконують графічну частину розділу проекту, яка за об‘ємом складає один аркуш формату А- 1.

На аркуші креслення компактно розміщуються такі зображення:

- розрахункову схему лат із зазначенням характеру і величин вантажень,

їх конструктивну схему.

- зображення, що детально висвітлюють конструкцію основних конструктивних елементів покриття, як-то: план розташування несучих конструкцій, поперечний і поздовжній перерізи по несучим конструкціям, робоче креслення основної несучої конструкції з детальним зазначенням вузлів з’єднання;

- таблиці специфікацій елементів та витрат деревини;

- заходи, стосовно захисту деревини від пошкодження шкідниками та впливу вогню. Більш детальну інформацію можна отримати у консультанта даного розділу.

 1. Будгенплан, календарний графік

Склад пояснювальної записки. В пояснювальній записці наводять:

- Опис району та умов будівництва, коротку об’ємно-планувальну та конструктивну характеристику будівлі, а також масу та розміри основних конструкцій, які монтуються;

- Титульний список об’єктів будівництва першої та другої черги з кресленням основної будівлі;

- Підрахунок об’ємів основних видів робіт та обґрунтування методів їх

виробництва по зведенню будівлі;

- Складання сітьової моделі та розрахунки сітьового графіка на

будівництво об’єкту;

- Розрахунки потреби в основних матеріалах, конструкціях, будівельних машинах та робочих кадрах;

- Опис складу будівельного генерального плану (БГП), обґрунтування принципів його складання.

- Вибір та обґрунтування технічних параметрів монтажного крану, а також засобів малої механізації, механізованих установок та місць їх розташування

- Розрахунки площ складських приміщень та майданчиків, місця їх розташування, потреби в воді, електроенергії, тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях;

- Заходи з електричної та пожежної безпеки, охороні праці та техніці безпеки при виконанні будівельних робіт;

- Розрахунки основних техніко-економічних показників будівлі, що проектується;

- Список використаної літератури.

Зміст графічної частини:

- Сітьовий графік будівництва основної будівлі, з включенням в нього 20…25 комплексних робіт по зведенню основних конструктивних елементів, розрахунком термінів будівництва, визначенням запасів додаткового часу;

- Лінійна сітьова діаграма, яка оптимізована згідно руху робочих кадрів;

- Календарний графік завезення та витрат основних будівельних матеріалів і конструкцій;

- Календарний графік потреби в основних будівельних машинах та механізмах;

- Календарний графік потреби в робочих кадрах;

- Будівельний генеральний план зведення надземної частини будівлі

Будівельний генеральний план (БГП) проектують з урахуванням наступних вказівок:

 1. Мінімальний кошторис будівельного господарства та зручність перевезень на будівельному майданчику забезпечується раціональним розміщенням складів, майстерень та механізованих установок, раціональним підбором транспортних засобів і розміщенням транспортних шляхів

 2. Мінімальний кошторис тимчасових споруд досягається за рахунок їх скорочення по кількості та за рахунок використання економічних збірно-розбірних та пересувних тимчасових будівель, а також мінімальної довжини тимчасових підземних і надземних інженерних комунікацій, застосування труб та мереж мінімальних перерізів.

 3. Виконання вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони забезпечується раціональним розміщенням складів, дотриманням норм та правил складування, а також забезпеченням культури побутового обслуговування робітників ;

 4. Взаємна ув’язка в розміщенні на будівельним генеральному плані машин, механізмів, складів матеріалів та деталей, тимчасових інженерних мереж, тимчасових виробничих приміщень з метою безперервного обслуговування виробництва основних робіт при зведенні об’єкта з мінімальними затратами ресурсів;

 5. На будівельному генеральному плані необхідно зазначити:

 • Об’єкти, що будуються та існуючі будівлі, споруди;

 • постійні тимчасові інженерні мережі (водопровід, каналізація, опалення, зжате повітря, радіо, телефон, електромережі);

 • баштові крани з шляхами та зонами роботи або шляхи переміщення з зонами роботи стрілових кранів;

 • огорожа будівельного майданчика з вказівкою в’їзду, виїзду;

 • тимчасові та постійні дороги, що використовуються в період будівництва;

 • місця складування конструкцій, матеріалів, виробів;

 • адміністративні та побутові приміщення, необхідні в період будівництва;

пожежні гідранти і місця розташування щитів з пожежним інвентарем. Більш детальну інформацію можна отримати у консультанта даного розділу.

 1. Технологічна карта

Підрозділ «Технологічна карта» є складовою розділу дипломного проекту «Організація та технологія будівництва».

Технологічна карта виконується на один з видів будівельних процесу (за завданням консультанта) і складається з підрозділу пояснювальної записки та листа креслення формату А-1.

Техкарта (пояснювальна записка) складається з наступних складових:

 1. Галузь застосування (призначення техкарти, умови та особливості виробництва робіт, об’ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі, технологія виконання робіт, склад ланки виконавців.

 2. Потреба в машинах, механізмах, обладнанні, інструментах (виконується в табличні формі).

Відомість машин, механізмів, обладнання,

що застосовуються при виконанні цегляної кладки

Найменування

Нормативний документ

Кількість, шт.

Призначення

1

2

3

4

 1. Потреба в конструкціях і матеріалах. Розрахунок ведеться на основі об’ємів робіт і норм витрат матеріалів відповідно з ДБН (виконується в табличній формі).

Відомість матеріалів при виконанні цегляної кладки

з/п

Найменування

матеріалу

Один.

виміру

Норма витрат на 1 м3 за ДБН

Об’єм робіт

Необхідна кількість матеріалу

1

2

3

4

5

6

 1. Технологічні розрахунки (складаються в табличній формі з використанням нормативної літератури (ЄНіР, ДБН, УСН та інше.).

Таблиця технологічних розрахунків

Назва робіт

Обгр.за ДБН

Один. вим.

Об’єм робіт

Норма часу,

чол.-год

Затрати праці, Тр,

чол.-змін

Склад ланки

професія,

кількість

1

2

3

4

5

6

7

Затрати праці визначаються за формулою:

Тр = ;

де: Нвр – норма часу на виконання нормативного об’єму робіт

V – об’єм робіт, що виконується

 1. Календарний графік виконання робіт.

Складається з використанням даних таблиці «Технологічних розрахунків» і виконується в табличній формі. Таблиця складається з двох складових: розрахункової та графічної. Розрахункова частина виконується в пояснювальної записці, а графічна – на листі креслення.

Календарний графік виробництва робіт

Назва робіт

Обгрунтування

за ДБН

Один. вим.

Об’єм робіт

Затрати праці, Тр,

чол.-змін

Затрати праці, Тпр,

чол.-змін

Склад ланки

Змінність

Коефіцієнт k

Тривалість, Тд

Робочі дні

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тривалість виконання окремих процесів визначаємо за формулою:

Tдн =;

де: Тр – розрахункові затрати праці, чол./змін;

n – кількість ланок

N – кількість людей у ланці

K - коефіцієнт перевиконання норм (1,03 – 1,3)

Прийняті затрати праці визначаємо за формулою:

Тпр =

Всі розрахунки зводимо у таблицю, а календарний графік побудований на відповідному листі креслення.

 1. Контроль якості робіт

7. Техніка безпеки та охорона праці

7. Техніко-економічні показники за техкартою

Визначаються за даними таблиці «Технологічних розрахунків» та «Календарним графіком».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.