Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
222.72 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

  1. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах мінагрополітики України, за ред.. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери, - Київ, Аграрна освіта - 2006

  2. ДСТУ 3008 – 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К: Держстандарт України, 1993. – 37с.

  3. СТП 186-1-99. Стандарт підприємства. Дипломні та курсові проекти. Загальні вимоги до оформлення. Укладачі: В.І. Гаврилюк, Т.Д. Швидка та ін.; Львівський ДАУ, 1999 – 26с.

  4. Програма та методичні рекомендації з проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» - Херсон. РВВ «Колос», ХДАУ, 2010.

5. Вахненко П.Ф. Залізобетонні конструкції. – К.: Урожай, 1995. – 368 с.

6. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).- М.: Стройиздат 1978.-320с.

7. Инженерные конструкции: Учеб. Для гидромелиор. спец. вузов. / Р.И. Берген, Ю.М. Дукарский, В.Б. Семенов, Ф.В. Расс; Под. Ред. Р.И. Бергена. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 415 с.: ил.

8. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций: Учеб. пособие для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 506с.

9. ДБН В.1.2 – 2: 2006. Навантаження і впливи. К: Мінбуд України. 2006

10. Зоценко М.Л. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти. Київ, 1992.

11. Основания и фундаменты. Справочник. Г.И. Швецов, И.В. Носков и др., под общей редакцией Г.И. Швецова. М: Высшая школа. Стройиздат, 1991.

12. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. М: Стройиздат. 1990.

13. Шутенко Л.Н., Гильман А.Д., Лупан Ю.Т. Основания ифундаменты / Курсовое и дипломное/. Киев. Высшая школа.1989.

14.

Додатки

Додаток А (титульний лист)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно-гідромеліоративний факультет

Кафедра _____________________________

_____________________________________

"Допустити до захисту"

зав. кафедри __________________________

"_____" _____________________20___ року

Дипломний проект (робота)

На тему:

Студент __

(прізвище, Ім.’я, по батькові) (Підпис)

Керівник

(вчене звання, прізвище, ім.’я, про батькові) (підпис)

Консультанти:

(вчене звання, прізвище, ім.’я, про батькові) (підпис)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензент

__________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім.’я, про батькові) (підпис)

Херсон 20___ рік

Додаток В (бланк завдання)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно-гідромеліоративний факультет

Кафедра_____________________________________________________

Спеціальність_________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. кафедри ___________________

«____» _________________ 20___р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.