Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Завдання № 2

  1. Індивідуальна робота. Підготовка есе на тему «Дієве студентське самоврядування – це…» (40 хвилин). (додаток «Г»)

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі - це самостійна громадська діяльність студентів та їх функціональне управління вищим навчальним закладам, що визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.  Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу. 

Питання для самоконтролю

  1. Визначте місце ХДАУ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

ДВНЗ "ХДАУ" має IV найвищий рівень акредитації ВНЗ і є центром Південного регіону України з підготовки сільськогосподарських кадрів із вищою освітою.

Підготовка кадрів у ДВНЗ "ХДАУ" відбувається за багатоступеневою системою: бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук. В університеті діють дві спеціалізовані ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це відкриває шлях для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

В ДВНЗ "ХДАУ" навчається близько 4000 студентів.

Напрями підготовки ДВНЗ "ХДАУ": агрономія; лісове та садово-паркове господарство; технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; водні біоресурси і аквакультура; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; будівництво; гідротехніка (водні ресурси); геодезія, картографія та землеустрій; облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент.

До складу університету входять: 5 факультетів (агрономічний, біолого-технологічний, рибного господарства та природокористування, водного господарства, будівництва та землевпорядкування, економічний), 26 кафедр, Іститут післядипломної освіти та дорадництва.

В університеті працює 304 науково-педагогічних працівника, в тому числі: академік, 3 член-кореспондента НААНУ, 27 доктора наук, професорів, 183 кандидатів наук, доцентів. Співробітниками університету підготовлено 300 патентів, більше 200 авторських свідоцтв на винаходи.

День 224.12.13

Тема 3. Історія і традиції хдау самостійна робота Завдання № 1

1. Індивідуальна робота. Визначення місця ХДАУ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України на основі раніше отриманих знань та додаткової інформації щодо історії університету, поданої нижче. Формулювання висновку і письмова його фіксація в щоденнику-звіті з практики.

В 2014 році Херсонському Державному Аграрному Університетові буде 140 років, а економічному факультетові – 30 років. У зв’язку з цим на початку весни буде проводитись день факультету. Невід’ємною його частиною є святковий концерт.

Види творчої діяльності ЦКМ

Невід’ємною частиною роботи є організація і проведення днів факультетів, конкурсів, КВН, вечорів відпочинку, тематичних свят, вистав, святкових та виїзних концертів, спортивних заходів, акцій, флеш-мобів, посвячення у першокурсники, вшанування ветеранів ВВ, зустрічі з творчими колективами.

Призначення ЦКМ

Структурний підрозділ університету, який об’єднує в собі учбово-виховний процес та культурно-масову роботу, яка виховує у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації та вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, вчить відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті, формує світогляд студентської молоді, її патріотичну життєву позицію, любов до рідної землі, українського народу, його мови, історії культури і традицій, належній повазі до інших народів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]