Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Завдання № 4

 1. Робота в групі. Визначили 3 найбільш важливі, на нашу думку, основні положення Болонської системи:

 • Введення двоциклової навчання: попереднього (pregraduate) і випускного (graduate). Перший цикл триває не менше трьох років. Другий повинен вести до отримання ступеня магістра або кандидата наук.

 • Впровадження європейської системи трансферу залікових одиниць трудомісткості для підтримки великомасштабної студентської мобільності (система кредитів). Вона також забезпечує право вибору студентом дисциплін. За основу пропонується прийняти ECTS (European Credit Transfer System), зробивши її накопичувальною системою, здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя».

 • Впровадження вузівських систем контролю якості освіти та залучення до зовнішньої оцінки діяльності вузів студентів та роботодавців.

 1. Індивідуальна робота. Ознайомлення з таблицею відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні та ХДАУ:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за бальною шкалою

A

«5»

90–100

90–100

B

«4»

82 - 89

75 - 81

82 - 89

75 - 81

C

D

«3»

66 - 74

60 - 65

66 - 74

60 - 65

E

FX

«2»

35 - 59

35 - 59

F

0 - 34

0 - 34

Завдання № 5

 1. Індивідуальна робота. Опрацювання тексту і замальовування схеми структури освіти України (модернізований варіант).

Докторантура, аспірантура

Молодший спеціаліст

(2-4 роки)

Кваліфікований робітник

(1-3 роки)

Дошкільна освіта

Основна школа

(базова загальна середня освіта) (9 років)

Старша школа

(загальна середня освіта) (3 роки)

Магістр академічний

(1 - 2роки)

Магістр професійний

(1 - 2роки)

Бакалавр (4 роки)

Доктор наук, кандидат наук (PhD)

A

C

D

Примітка: С – свідоцтво, А – атестат, D - диплом

2. Поєднання групової та індивідуальної роботи. Ознайомлення з Державними стандартами вищої освіти, Галузевими стандартами напряму підготовки «Менеджмент», та з електронними версіями варіативних освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм усіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування». Запис у щоденнику звіті назв документів та складання коротких письмових анотацій до них

Успішний менеджер повинен: мати високі професійні, ділові й особистісні якості; бути інтелігентною, культурною, високоосвіченою, морально чистою і духовно багатою людиною; керуватися принципами гуманізму; мати відчуття нового; бачити перспективу; здійснювати управлінську діяльність, вирішувати управлінські задачі й у цьому контексті правильно приймати і реалізовувати рішення; уміти працювати з людьми; уміти здійснювати самоменеджмент; уміти організовувати свою працю; систематично підвищувати свою кваліфікацію;

знати:

 • політику держави;

 • основні директивні матеріали;

 • основні напрямки НТП у сфері діяльності підприємства;

 • економіку, фінанси, бухоблік, статистику в діяльності підприємства;

 • українське законодавство та законодавство країн з якими співпрацює підприємство;

 • технологію діяльності організації;

 • технологію виробництва;

 • охорону праці, техніку безпеки;

 • завдання свого бюро і всього планово-економічного відділу підприємства;

 • сучасне діловодство;

 • людинознавство: мотиви діяльності особистості, психологія, етика та т. і.;

 • принципи, методи, засоби, технологію менеджменту;

 • як працювати з персоналом;

 • як здійснювати самоменеджмент;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]