Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1 (1).doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Програма навчальної практики з дисципліни "Технології виробництва продукції рослинництва" (землеробство)

Навчальна практика з "Технології виробництва продукції рослинництва" покликана сформувати у студента професійні вміння та навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах, шляхом виконання різних обов'язків в професійній і організаторсько-управлінській діяльності.

Освоїти:

 • сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв у різних грунтово-кліматичних зонах України;

 • шляхи і способи покращання якості сільськогосподарської продукції;

 • заходи щодо недопущення втрат урожаю під час збирання, транспортування та зберігання;

 • способи скорочення затрат праці і засобів виробництва у процесі вирощування врожаю;

 • здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю;

 • розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат рослинницької продукції;

 • розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічну чистоту;

 • токове господарство

Навчальна практика включає 72 години.

Програма навчальної практики з дисципліни "Технології виробництва продукції тваринництва"

Мета і завдання практики - ознайомлення студентів з технологічними процесами на фермах, із веденням первинного виробничо - зоотехнічного і племінного обліку, принципами визначення якості кормів і тваринницької продукції, їх зберігання та переробки.

Навчальна практика включає 36 годин

За період проходження навчальної практики студенти повинні одержати навички ведення обліку запасів грубих кормів, соковитих кормів, продукції тваринництва - молока, приросту живої маси, визначення категорій вгодованості, знати технологію заготівлі кормів, виробництва молока, яловичини, свинини, технологію відтворення стада, особливості переробки і зберігання продукції тваринництва.

Під час практики студенти ведуть щоденник. Закінчується практика здачею заліку.

Програма навчальної практика з дисципліни “Основи менеджменту”

Навчальна практика з менеджменту є важливим етапом вивчення дисципліни “Основи менеджменту”. Вона має на меті закріплення великої частини теоретичних знань, розвиток практичних умінь і формування навичок з дисципліни.

У результаті проходження навчальної практики студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в історії менеджменту;

 • застосовувати різні методи досліджень у менеджменті;

 • визначати місію та цілі організації;

 • аналізувати організаційну культуру;

 • аналізувати і будувати різні типи організаційних структур управління;

 • здійснювати самоменеджмент.

Студенти зрозуміють, наскільки різноманітною і об’ємною є інформація з менеджменту. Вони дізнаються про великих управлінців, політиків, акторів тощо, про те, як потрібно будувати стосунки з іншими людьми, щоб чогось досягти в своїй діловій кар’єрі.

Навчальна практика включає 78 годин.

Програма виробничої практики з менеджменту

Підготовка висококласних фахівців у сфері менеджменту передбачає, насамперед, набуття практичних знань і умінь, які дадуть їм змогу впевнено себе почувати за умов ринку й ефективно організовувати управлінський процес з використанням основних засад сучасного управління. Такі практичні вміння студенти набувають під час проведення аудиторних занять, виконання самостійної роботи, різних видів індивідуальних завдань, однак, справді закріпити і реально поглибити їх можна лише під час проходження виробничої практики. Окрім того, саме на практиці можна зібрати фактичний матеріал для виконання навчально-дослідних завдань, насамперед, курсової роботи з “Основ менеджменту”.

Мета: Вивчення та оцінка ефективності механізмів здійснення управлінських функцій на прикладі суб’єкта комерційно-виробничої діяльності, закріплення теоретичних знань, оволодіння виробничим досвідом і придбання практичних навичок, самостійного аналізу виробничого процесу на підприємствах АПК.

Реалізація поставленої мети буде досягнута виконанням таких завдань:

протягом практики на основі набутих теоретичних знань провести аналіз, описати зміст, сформулювати висновки та розробити рекомендації щодо здійснення управлінських функцій на підприємстві-базі практики.

Методи:безпосереднє виконання найпростіших управлінських функцій з підготовки розпорядчих документів, співбесіди, здійснення спостереження, опитування, ознайомлення з організаційно-розпорядчими документами підприємства.

Виробнича практика студентів проводиться на підприємствах АПК. Термін практики – 3 тижні.

Місце проходження практики студент пропонує самостійно (на основі наступного складання угоди між ХДАУ і підприємством) або обирає з переліку об'єктів практики, який підтверджено укладеними договорами між університетом і підприємствами. Студент, який вчиться в університеті за направленням підприємства, проходить практику, здебільшого, за місцем своєї майбутньої роботи.

Після підписання ректором ХДАУ наказу на проходження практики будь-які додаткові зміни в розподіл місць практики не вносяться.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]