Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учет ВЭД

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.59 Mб
Скачать

Зміст

 

Передмова…………………………………………………………………..

6

Змістовий модуль №1

 

Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності та

7

організація обліку…………………………………………………...

Тема 1. Предмет, завдання, зміст дисципліни та організація обліку..

8

1.1. Сутність, види та суб’єкти зовнішньоекономічноїдіяльності. ……….

8

1.2. Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності….

9

1.3. Оцінка валютних коштів і операцій у поточному обліку…………...

12

1.4.Предмет, об’єкти, задачі й особливості організації бухгалтерського

 

обліку зовнішньоекономічної діяльності……………..................................

17

Питання для самоконтролю знань за темою 1……………………………..

19

Контрольна частина

 

Тестовий контроль знань за темою 1……………………………………...

20

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображен-

 

ня інформації в системі бухгалтерського обліку………………………

22

2.1. Зміст і структура зовнішньоекономічного договору (контракту) та

 

його значення в урегулюванні взаємних зобов'язань…………………….

22

2.2.Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів

 

(контрактів)………………………………………………………………….

24

2.3 Використання міжнародних правил "ІНКОТЕРМС" за

 

зовнішньоекономічними договорами (контрактами)…………………….

26

2.4. Особливості відображення інформації зі зовнішньоекономічних

 

договорів в системі бухгалтерського обліку……………………………....

28

Питання для самоконтролю знань за темою 2……………………………..

31

Контрольна частина

 

Тестовий контроль знань за темою 2……………………………………....

32

Тема 3. Облік операцій з іноземною валютою………………………....

33

3.1. Поняття про валютні кошти та операції з ними………………………

33

3.2.Порядок та облік операцій з іноземною валютою на рахунках у банках………………………………………………………………………… 34

3.3.Порядок та облік операцій з купівлі й продажу іноземної валюти..... 36 Питання для самоконтролю знань за темою 3…………………………….. 40

Практичне заняття за темою 3……………………………………………… 40

Контрольна частина

Завдання 1 - тестовий контроль знань за темою 3………………………… 45

Завдання 2 – практична задача……………………………………………... 47

Змістовий модуль № 2 Облік експортно - імпортних операцій ………………………………... 51

Тема 4. Загальноекономічні питання експортно-імпортних операцій……………………………………………………………………… 52

4.1.Сутність експортно-імпортних операцій та їх вплив на організацію обліку………………………………………………………………………..... 52

4.2.Особливості здійснення експортно-імпортних операцій та їх вплив

4

на організацію обліку………………………………………………………..

57

Питання для самоконтролю знань за темою 4……………………………..

66

Тема 5. Облік операцій з експорту………………………………………..

68

5.1. Порядок формування цін на експортовані товари………………….....

68

5.2. Документальне оформлення операцій з експорту товарів……………

69

5.3. Облік операцій з експорту товарів……………………………………..

70

Питання для самоконтролю знань за темою 5……………………………..

73

Практичне заняття за темою 5……………………………………………… 74

Контрольна частина

 

Завдання 1 - тестовий контроль знань за темою 5…………………………

77

Завдання 2 – практична задача……………………………………………...

79

Тема 6. Облік операцій з імпорту…………………………………………

81

6.1.Порядок формування цін на імпортовані товари……………………... 81

6.2.Документальне оформлення операцій з імпорту товарів…………….. 83 63. Облік операцій з імпорту товарів……………………………………..... 84 Питання для самоконтролю знань за темою 6…………………………….. 86

Практичне заняття за темою 6……………………………………………… 87

Контрольна частина

 

Завдання 1

- тестовий контроль знань за темою 6…………………………

91

Завдання 2

– практична задача……………………………………………...

93

Тема 7. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною……………………………………………………………………… 95

7.1.Облік бартерних операцій……………………………………………… 95

7.2.Організація та облік операцій з давальницькою сировиною……….... 100 Питання для самоконтролю знань за темою 7…………………………….. 104

Практичне заняття за темою 7……………………………………………… 106

Контрольна частина

 

Завдання 1

- тестовий контроль знань за темою 7………………………....

111

Завдання 2

– практична задача……………………………………………...

114

Тема 8. Облік інвестиційних операцій…………………………………...

117

8.1.Основні питання здійснення іноземних інвестицій в Україні і порядок їх обліку…………………………………………………………..... 117

8.2.Облік операцій по нарахуванню і виплаті дивідендів………………... 121

8.3. Облік операцій повернення іноземних інвестицій……………………

125

Питання для самоконтролю знань за темою 8……………………………..

129

Практичне заняття за темою 8……………………………………………… 130

Контрольна частина

 

Завдання 1

- тестовий контроль знань за темою 8………………………....

130

Завдання 2

– практична задача……………………………………………...

131

Змістовий модуль № 3

 

Облік розрахунково-кредитних операцій…………………………….....

133

Тема 9. Облік розрахункових операцій………………………………….

134

5

9.1.Організація, види й форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях…………………………………………………………………….. 134

9.2.Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами з відряджень

за кордон……………………………………………………………………..

137

9.3. Порядок та облік розрахунків з юридичними та фізичними особами

 

з відшкодування здійсненних збитків……………………………………...

144

Питання для самоконтролю знань за темою 9……………………………..

147

Практичне заняття за темою 9……………………………………………....

148

Контрольна частина

 

Завдання 1

- тестовий контроль знань за темою 9………………………....

151

Завдання 2

– практична задача……………………………………………...

152

Тема 10. Облік кредитних операцій……………………………………...

155

10.1.Порядок кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності……………………………………………………………………. 155

10.2.Характеристика й облік спеціальних форм кредитування………….. 157

10.3.Порядок та облік операцій з фінансового лізингу…………………... 163 Питання для самоконтролю знань за темою 10………………………….... 166

Контрольна частина

 

Тестовий контроль знань за темою 10……………………………………...

167

Тема 11. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності………

169

11.1.Фінансова звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності….. 169

11.2.Статистична й інша форми звітності………………………………... 176 Питання для самоконтролю знань за темою 11………………………….... 179

Контрольна частина

Тестовий контроль знань за темою 11……………………………………... 181

Глосарій…………………………………………………………………….. 184 Додатки……………………………………………………………………… 197

Рекомендована література………………………………………………... 230

6

ПЕРЕДМОВА

Зовнішньоекономічна діяльність - важлива й невід'ємна частина господарської діяльності резидентів України на сучасному етапі ринкової економіки. Даний спеціалізований навчально-практичний посібник є другим виданням авторів і відображає специфіку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва, що полегшує підготовку фахівців із бухгалтерського обліку.

Матеріали запропонованого навчально-практичного посібника, на думку авторів, необхідні не тільки майбутнім фахівцям з обліку й аудиту, але й іншим категоріям майбутніх та теперішніх фахівців з економіки й менеджменту.

У навчально-практичному посібнику розглядається купівля-продаж товарів (робіт, послуг), що займає домінуюче місце в зовнішньоекономічній діяльності. Але перш ніж приступати до висновку угод з іноземними партнерами, суб'єктом господарювання повинні бути дотримані деякі організаційні формальності, суб'єктам господарювання необхідно стати на облік у митних органах. Важливим етапом зовнішньоекономічної угоди є укладання й підписання зовнішньоекономічного договору (контракту). Саме він обумовлює умови угоди, права та обов'язки сторін, їх відповідальність у випадку невиконання договору (контракту) тощо. І від того, як складений договір (контракт), багато в чому залежить поведінка сторін. Зовнішньоекономічні відносини мають свої особливості – це законодавчо встановлені терміни розрахунків, особливості проведення зовнішньоекономічних розрахунків, обов'язковий продаж експортних доходів, порядок декларування товарів і сплати митних платежів, здійснення деяких зовнішньоекономічних операцій тільки при наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України. Усі ці й інші питання розглянуті в даному виданні.

Теоретичні положення, приведені в навчально-практичному посібнику, підкріплені типовими бухгалтерськими записами, що відображають особливості зовнішньоекономічної діяльності, із поясненням порядку визначення необхідних показників, що дає можливість студентам краще розібратися у викладеному матеріалі й одержати практичні навички роботи.

Автори сподіваються, що запропонований матеріал допоможе зацікавленому читачеві самостійно орієнтуватися в складних питаннях бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, грамотно й обґрунтовано приймати рішення в цій області.

Автори виносять глибоку вдячність рецензентам віце-президенту

академії економічних наук

України, доктору економічних наук, професору

Білопольскому Миколаю

Григоровичу,

доктору економічних наук,

професору Гавриленко Валентину Андрійовичу та доктору економічних наук, професору Житній Інні Павлівні за уважність й інформаційну підтримку при виданні книги.

7

Модуль 1 Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності та організація обліку

Теоретична частина

Контрольна частина

Теоретична частина

Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності та організація обліку

Тема 1. Предмет, завдання, зміст дисципліни та організація обліку

Питання для самоконтролю знань за темою 1

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

Питання для самоконтролю знань за темою 2

Тема 3. Облік операцій з іноземною валютою

Питання для самоконтролю знань за темою 3

Практичне заняття за темою 3

8

Змістовний модуль 1 Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності

та організація обліку Тема 1. Предмет, завдання, зміст дисципліни та організація обліку

Теоретична частина.

1.1.Сутність, види та суб’єкти зовнішньоекономічноїдіяльності.

1.2.Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1.3.Оцінка валютних коштів і операцій у поточному обліку.

1.4.Предмет, об’єкти, задачі й особливості організації бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, оцінка валютних коштів, митний збір, митний податок, валютний курс, курсова різниця.

Перелік рекомендованої літератури: 1, 3, 8, 17, 19, 41, 49, 54.

1.1.Сутність, види та суб’єкти зовнішньоекономічноїдіяльності

Види зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності регламентовано Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959 від 16.04.1991 р.

Зовнішньоекономічну діяльність можна класифікувати на діяльність, яка пов’язана з міжнародним бізнесом та діяльність, що не пов’язана з ним. Зовнішньоекономічна діяльність, які не пов’язана з міжнародним бізнесом – це діяльність у сфері політичних, наукових та культурних відношень не на комерційній основі. В число основних видів зовнішньоекономічної діяльності, які пов’язані з міжнародним бізнесом, можна включити міжнародну торгівлю, міжнародний лізинг і міжнародні фінансові операції та інвестиції.

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є резиденти нерезиденти. Учасників зовнішньоекономічної діяльності можна класифікувати по ряду ознак, в тому числі: по профілю їх діяльності, за організаційно-правовими формами і по характеру зовнішньоторговельних операцій.

По профілю зовнішньоекономічної діяльності це суб’єкти, що здійснюють цей вид діяльності без посередників, підприємства-посередники, а також організації, сприяючі здійсненню зовнішньоекономічної діяльності в особі Торгово-промислової палати України, уповноважених банків, різного роду неурядових організацій.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності України не потребує державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності, але здійснення цієї діяльності державними підприємствами вимагає відповідної реєстрації у Міністерстві економіки України.

9

Вид зв’язку між експортером та імпортером, визначається способом практичного здійснення конкретного виду постачань, називаний у міжнародній торговельній практиці «методом постачання». У міжнародній торговельній практиці використовується два основних методи здійснення експортно-імпортних постачань: прямій і непрямий.

Прямий метод припускає встановлення прямих зв’язків між виробником (постачальником) і кінцевим споживачем. Непрямий метод припускає купівлю й продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на основі висновку спеціального договору (угоди) із посередником. Залежно від характеру взаємовідносин підприємства й посередника розрізняють види посередників у зовнішньоекономічної діяльності: агент, брокер, маклер, дистриб’ютор, дилер, повірений або торговий агент.

1.2.Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності – форма впливу держави на суспільні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, здійснювана за допомогою правових норм. Органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Національний банк України, Міністерство економіки, Антимонопольний комітет, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, Державна митна служба та органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю, що вживають відповідні заходи (торгово-промислова палата України, товарні, фондові та валютні біржі).

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності забезпечується також заходами міжнародного впливу через міжнародні організації, що є особливістю регулювання цієї сфери діяльності. Основні міжнародні організації, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність в області міжнародної торгівлі, це: Міжнародна торгова палата, Всесвітня торгова організація, Конференція ООН по торгівлі і розвитку, Європейська економічна комісія ООН, Європейська асоціація вільної торгівлі, Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі продажу товарів, Система електронної передачі інформації по міжнародних розрахункам, Порада митної співпраці.

Комплекс спеціальних методів державного регулювання і цілеспрямованого впливу на визначені сфери й об’єкти цієї діяльності можна умовно розділити на загальноправові, економічні й адміністративні, діють вони через систему нормативних і законодавчих актів, постанов і рішень уряду.

Загальноправове регулювання – це законодавчі й нормативні акти, спрямовані на визначення загальних положень і принципів зовнішньоекономічної діяльності у цілому і зовнішньоторговельних операціях у тому числі. Основними законодавчими актами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, є: Закон України «Про

10

зовнішньоекономічну діяльність» № 959 від 16.04.1991 р.; Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185-94/ВР від 23.09.1994р.; Декрет КМУ «Про систему валютного контролю і валютного регулювання» № 185-94/ВР від 23.09.1994.

Економічні методи регулювання можна класифікувати на тарифні й нетарифні. Оперативне регулювання зовнішньоторговельних постачань здійснюється через сферу митницького тарифного регулювання. Митницька тарифне регулювання характеризується слідуючими поняттями: митний режим, митні тарифи, митні платежі, митний збір, умовно митні податки, митні та інші збори.

Митний режим будь-якої країни складається з митного тарифу, порядку пропуску предметів через державний кордон і заходів, направленого на боротьбу з контрабандою.

Митні платежі розрізнюються як за юридичною природою, так і за економічним змістом. Серед них податки – митний збір; умовно-митні податки, митні збори та інші збори.

В Україні застосовуються слідуючи види мита: ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, особливі види мита.

Митні ставки можуть бути постійними та змінні. Митна вартість по товарах, що імпортуються визначається шляхом перерахунку скорегованої фактурної вартості по документах постачальника по курсу НБУ на дату подачі ввізний ВМД. Якщо постачання товарів, що імпортуються здійснене не до кордону України, то митна вартість буде включати в себе фактурну вартість постачальника й суму фактичних витрат в інвалюті по доставці товару до митного кордону України в перерахунку в національну валюту. Якщо постачання здійснене на територію України, то митна вартість буде

включати в себе фактурну вартість постачальника

без урахування

транспортних витрат по території України.

 

Вид митного збору:

 

нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 доларів США і вище, а також на сплату інших зборів, встановлених законодавством. При вартості від 100 до 1000 доларів США – збір становить 5 доларів США, при вартості більш 1000 доларів США – збір становить 0,2

%від митної вартості, але не більш 1000 доларів США. Крім того, у митний збір включаються суми:

за митне оформлення товарів у випадку ввозу на митний ліцензійний склад – за кожну вантажну митну декларацію в розмірі 30 доларів США і за кожен додатковий лист до неї 15 доларів США;

за перебування товарів і інших предметів під митним контролем за кожний день перебування, починаючи з 16-го дня – у розмірі 0,05 відсотка за календарний день;

за митне оформлення товарів і інших предметів у зонах митного контролю на територіях і приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари й інші предмети поза робочим часом, встановлених для митниці – від 20 до 50 доларів США за одна годину роботи одного працівника митниці.

11

Митний збір сплачується у національній валюті України. При нарахуванні митного збору по фіксованій ставці, фіксована ставка перераховується у валюту України по офіційному курсу НБУ, встановленому на день подачі ВМД для митного оформлення.

Умовно митні податки акцизний збір і податок на додану вартість із товарів, ввезених на території України суб’єктами підприємницької діяльності й громадянами, та товарів, що експортуються згідно з чинним законодавством.

Імпортні постачання оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ) по ставці 20 відсотків від митної вартості товару з урахуванням нарахованих мита збору й акцизного збору. Ряд імпортних постачань звільнені від сплати податку на додану вартість.

Експортні постачання оподатковуються податком на додану вартість по двох ставках: 20 відсотків і «нульовій» ставці в залежності від наявності факту вивозу товарів за межі митного кордону України українським суб’єктом експортного постачання. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість по експортним постачанням такий само, як і по імпортним постачанням.

Митні збори включають у себе обов’язкові платежі неподаткового характеру і єдиний митний збір. Платежі неподаткового характеру це митні збори за зберігання товарів; митний супровід товарів; плата за інформування і консультування; плата за прийняття попереднього рішення; плата за участь у митних аукціонах; збори за видачу ліцензій митними органами й поновлення дії ліцензій і т.п. Митні платежі можуть бути сплачені як резидентом, так і нерезидентом. Митні платежі сплачуються до або в момент здійснення митного оформлення.

Єдиний збір стягується з транспортних засобів вітчизняних і іноземних власників, визначених у статті 5 Закону України «Про введення єдиного збору, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України», що перетинають державний кордон. Збір стягується за здійснення в пунктах пропуску відповідно до законодавства митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного й екологічного контролю вантажу і транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами і за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням установлених загальної маси, осьових навантажень і (або) габаритних параметрів.

Інші збори – платежі, передбачені митним законодавством у разах порушення митних процедур, наприклад, пені, штрафи й стягнення вартості товарів.

Законодавчий акт – Закон України «Про Єдиний митний тариф», № 2371-XII від 05.04.2001 р. Закон базується на міжнародних визнаних нормах і, передусім, на рекомендаціях і рішеннях ВТО і направлений на максимальну відповідність загальноприйнятим в міжнародній практиці принципам і правилам митних справ.

12

Одним із засобів державного адміністративного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців є ліцензування й квотування зовнішньоекономічних операцій. Використання ліцензійних систем регулювання спирається на ряд узгоджених на міжнародному рівні норм і тісно взаємодіє з кількісними обмеженнями.

Відповідно діючого законодавства ліцензування й квотування експорту та імпорту запроваджуються Україною у визначених випадках.

В Україні діють шість видів експортних (імпортних) ліцензій – генеральна, разова (індивідуальна), відкрита (індивідуальна), антидемпінгова (індивідуальна), компенсаційна (індивідуальна), спеціальна (індивідуальна). По кожному виду товару може встановлюватись лише один вид ліцензії.

Квотування здійснюється шляхом установлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не має перевищувати обсягу встановленої квоти. В Україні діють шість видів квот (контингентів): глобальні, групові, індивідуальні, антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватись лише один вид квоти.

1.3.Оцінка валютних коштів і операцій у поточному обліку

Оцінка валютних коштів в Україні складається у встановленні еквівалента, який будь-яку іноземну валюту виражає через гривні. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» встановлене, що валютою звітності є національна валюта України.

Валютні операції тісно пов’язані з валютним курсом. Курс - це перманентні зміни співвідношення валют, він складається на основі попиту й пропозиції на аукціонах, біржах, міжбанківському ринку з операцій купівліпродажу валют. Валютний курс гривні встановлюється НБУ до грошової одиниці іншої країни.

При первинному визнанні операції в іноземній валюті відбиваються шляхом перерахунку суму у іноземній валюті в національну валюту України з використанням офіційного валютного курсу Національного банку України на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат).

Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при здійсненні всіх безготівкових операцій, продажу і купівлі іноземної валюти, включаючи її обов’язковий продаж; в бухгалтерському обліку при відображенні всіх операцій у іноземній валюті; розрахунках із бюджетом і митницею, при плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності, ціноутворенні, складанні оперативної, фінансової і статистичної звітності. Офіційний курс використовують всі резиденти й нерезиденти.

Курсові різниці виникають по поточних валютних операціях, пов’язаних із переоцінкою залишків коштів підприємств на валютних рахунках, переоцінкою сум по розрахунках в інвалюті, переоцінкою вартості

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.