Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lastovenko_O.V.Finansi_korporatsiy.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
778.75 Кб
Скачать

Завдання для самоконтролю знань

Контрольні питання:

1. Що являє собою балансовий курс простих акцій?

2. Яким чином визначається ринковий курс акцій?

3. Дайте характеристику фінансовому кредиту як формі фінансування корпорації.

4. Які переваги та недоліки фінансування корпорацій шляхом емісії облігацій?

Тестові завдання:

1. Величину чистих активів, які приходяться на одну акцію (частку, пай) характеризує показник:

 1. балансового курсу корпоративних прав;

 2. ринкового курсу акцій;

 3. номінального курсу акцій;

 4. всі відповіді вірні.

2. Основними чинниками, які впливають на величину балансового курсу є:

 1. величина капітальних резервів і резервів, сформованих за рахунок прибутку;

 2. нерозподілений прибуток;

 3. статутний капітал;

 4. всі відповіді вірні.

3. Якщо балансовий курс вище за номінальний, це означає, що власний капітал:

 1. є меншим за статутний;

 2. перевищує статутний;

 3. дорівнює статутному;

 4. немає вірної відповіді.

4. Якщо номінальний курс перевищує балансовий, це означає, що власний капітал:

 1. є меншим за статутний;

 2. перевищує статутний;

 3. дорівнює статутному;

 4. немає вірної відповіді.

5. Вартість, за якою акції можуть купуватися і продаватися на біржах, позабіржових торговельно-інформаційних системах та позабіржовому ринку має назву:

 1. балансовий курс акцій;

 2. ринковий курс акцій;

 3. номінальний курс акцій;

 4. розрахунковий курс акцій.

6. До переваги фінансування на основі емісії облігацій можна віднести:

 1. диверсифікація капіталовкладень;

 2. залучення коштів здійснюється на довгостроковий період;

 3. податкові переваги;

 4. всі відповіді вірні.

7. Облігація, яка розміщується за ціною нижче номінальної, а погашається за повною вартістю має назву:

 1. облігації з нульовим купоном;

 2. конвертована облігація;

 3. облігація з індексованим процесом;

 4. дисконтні облігація.

8. Облігації, які можна обміняти на прості акції мають назву:

 1. облігації з нульовим купоном;

 2. конвертовані облігації;

 3. облігації з індексованим процесом;

 4. звичайні облігації.

9. Позичковий капітал, який надається банком резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового використання під процент має назву:

 1. фінансовий кредит;

 2. комерційний кредит;

 3. невиробничій кредит;

 4. виробничій кредит.

10. Кредити, які надаються банками, за строком використання поділяються на:

 1. короткострокові і довгострокові;

 2. короткострокові і середньострокові;

 3. короткострокові, середньострокові, довгострокові;

 4. середньострокові і довгострокові.

11. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою доходу має назву

 1. акція;

 2. вексель;

 3. облігація;

 4. ощадний сертифікат.

12. Основними умовами, на яких надається банківський кредит є:

 1. забезпеченість, строковість;

 2. строковість, забезпеченість, цільова спрямованість платність;

 3. цільова спрямованість, платність;

 4. всі відповіді вірні.

ТЕМА 10. ГІБРИДНЕ ФІНАНСУВАННЯ

1. Сутність і форми гібридного фінансування

2. Переваги та недоліки привілейованих акцій

3. Сутність і форми лізингу

4. Опціон як тип похідного цінного паперу

Література:

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К: Молодь, 1997. – 998 с.

2. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика). – К: МАУП, 2002. – 232 с.

3. Ли Ч.Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М: ИНФА-М, 2000. – 686 с.

4. Карелин В.С. Финансы корпораций. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КС», 2005. – 620 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.