Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Олейна. / ДИПЛОМ_управление качеством.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
2 Mб
Скачать

Вплив якості продукції на показники конкурентоспроможності підприємства

Показники та чинники конкурентоспроможності

Вплив якості

Основні чинники, що забезпечують діяльність виробництва: безпосереднє розміщення підприємства; наявність трудових ресурсів, їх освітньо-кваліфікаційний рівень; наявна виробнича інфраструктура, соціально-економічна інфраструктура і рівень забезпечення населення.

Без належного рівня якості основних елементів виробничого процесу неможливо виготовити високоякісну продукцію.

Стабільний попит на продукцію, що охоплює укладені довготермінові контракти на реалізацію продукції з її споживачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що виробляється; обґрунтовані прогнози на стабільність ринку щодо певного виду продукції тощо.

Без якісно-горантійних показників виробів продукція не може користуватись стабільним попитом, адже не буде конкурентоспроможною.

Компетентність керівництва підприємства. Важливі чинники, які можуть найбільш активно впливати на належний рівень конкурентоспроможності підприємства – це високий професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система підготовки та форма навчання кадрів; створення для кадрів відповідних виробничих і соціально-економічних умов).

Від компетентності керівництва залежить політика підприємства у всіх сферах його діяльності, в тому числі і врахування першочергової важливості дотримання стандартів якості продукції для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Імідж підприємства

Заслуговується в першу чергу виробництвом якісної продукції.

Фінансовий стан

Виробництво високоякісної продукції еквівалентно збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці.

Наявність передової технології та виробничої потужності

Якість вироблених потужностей визначає якість продукції, що виготовляється, а отже і конкурентоспроможність в цілому.

Наявність висококваліфікованих кадрів

Якість підготовки кадрів визначає якість продукції, що виготовляється.

Вид і рівень реклами

Якість рекламних та інших маркетингових заходів розширює коло споживачів.

Визначальними елементами, що справляють найбільш істотний вплив на процеси забезпечення виробництва і постачання споживачам конкурентоспроможної продукції є стандартизація та сертифікація. При цьому необхідно враховувати, що стандарт на продукцію є основним нормативно-технічним документом, в якому нормуються показники якості, виходячи з досягнень науки, техніки та попиту ринку.

Найважливішим елементом виробничого менеджменту взагалі та системи управління якістю зокрема стає сертифікація продукції. Кожний вид товарів, який те чи інше підприємство хоче вигідно продати на внутрішньому чи світовому ринку, мусить бути сертифікованим, тобто мати документ, що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів ІSО серії 9000. За допомогою сертифікації здійснюється кінцеве оцінювання якості виготовленої продукції, яка означає випробування продукції, видачу сертифіката відповідності, маркування продукції знаком відповідності та контроль за станом подальшого виробництва за допомогою контрольних випробувань.

Таким чином, ринкові умови господарювання вимагають постійного підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств.

Конкурентоспроможність підприємства характеризується цілим рядом показників. Проте основний чинник, що пронизує кожен з цих факторів та відіграє найважливішу роль у підтримці конкурентоспроможності підприємства – якість, причому не лише якість готової продукції, а й забезпечення її на кожному етапі виробничо-господарського процесу. Тому можемо зробити висновок, що конкурентоспроможність продукції на сучасному етапі розвитку світової економіки досягається саме шляхом забезпечення відповідного рівня якості.