Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

І. Загальні положення про інтелектуальну власність

 1. Що таке інтелектуальна діяльність?

 2. Як співвідносяться категорії науково-технічний прогрес та творча діяльність?

 3. Чи є тотожними категорії творча та інтелектуальна діяльність?

 4. На які види можна підрозділити інтелектуальну діяльність?

 5. Чим відрізняються науково-мистецька та літературно-мистецька діяльність?

 6. Які існують теорії права інтелектуальної власності?

 7. В чому полягає основна відмінність між пропрієтарною теорією та теорією виключних прав?

 8. Які теорії відносяться до майнових теорій права інтелектуальної власності?

 9. Що таке право інтелектуальної власності?

 10. Що таке майнові права інтелектуальної власності?

 11. Які права відносяться до немайнових прав інтелектуальної власності?

 12. Чи залежать майнові права інтелектуальної власності від немайнових прав інтелектуальної власності?

 13. Чи право інтелектуальної власності самостійною галуззю права?

 14. Як можна визначити право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному сенсі?

 15. Які характерні (особливі) риси притаманні праву інтелектуальної власності?

 16. Які норми Конституції регулюють правовідносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності?

 17. Джерела права інтелектуальної власності України?

 18. Яке значення має судова практика в регулюванні відносин, які виникають в сфері інтелектуальної власності?

 19. Які міжнародні акти в сфері інтелектуальної власності застосовуються в Україні?

 20. Чи є суспільні відносини у сфері інтелектуальної діяльності правовими?

 21. Хто є учасниками цивільних правовідносин у сфері інтелектуальної діяльності?

 22. Які об’єкти права інтелектуальної власності передбачені в Цивільному кодексі України?

 23. Чи є перелік об’єктів права інтелектуальної власності, передбачений Цивільним кодексом України, вичерпним?

 24. В чому полягає специфіка об'єктів прав інтелектуальної власності?

 25. Хто є суб’єктом майнових прав інтелектуальної власності?

 26. Що таке виключні майнові права інтелектуальної власності?

 27. Чи є немайнові права інтелектуальної власності виключними?

 28. Чи можуть немайнові права належати юридичній особі?

 29. Які підстави виникнення прав інтелектуальної власності передбачені законодавством?

 30. За якими критеріями можна класифікувати підстави виникнення прав інтелектуальної власності?

 31. Право на визнання особи автором твору є майновим чи немайновим правом інтелектуальної власності?

 32. Чи означає перехід права власності на матеріальний носій, на якому розміщено об’єкт права інтелектуальної власності, перехід права власності на об’єкт права інтелектуальної власності?

Надайте юридичну консультацію:

Громадянин О. замовив у рекламному агентстві «Ч» створення та розповсюдження реклами про власну фотостудію та виготовлення фотографій за замовленням. Громадянин О. подарував рекламному агентству календар, на якому було зображено фотографії природи, автором яких він є. Через рік Громадянин О. побачив у місті рекламні плакати, на яких було використано одну із його фотографій, розміщену у календарі. Як стало відомо рекламні плакати були виготовлені рекламним агентством «Ч».

Громадянин О. звернувся до рекламного агентства з вимогою припинити розповсюдження реклами з використанням його фотографії та відшкодувати йому завдані збитки. Рекламне агентство відмовилось задовольняти вимоги Громадянина О., посилаючись на те, що використали фото з календаря, який фотограф особисто подарував агентству. Відповідно агентство має право власності на календар та може використовувати його будь-яким чином.

Чи є дії агентства законними?

Література:

 1. Жаров В. О. Право інтелектуальної власності в системі права України : навчальний посібник / Жаров В. О. — К. : Ін-т. інтелект, власн. і права, 2005.

 2. Харитонова О.І. Правова природа права інтелектуальної власності // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 7. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 144-151.

 3. Харитонова О.І. Право власності та право інтелектуальної власності: до проблеми співвідношення // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу ( м. Одеса 21-22 травня 2010 р.) /Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов//Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010.– С. 441-443.

 4. Цибульов П. М. Введення до інтелектуальної власності : навчаль­ний посібник / Цибульок П. М. — К: Держ. інст. інтел. власн., 2008.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.