Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

V. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту

Торгівельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності

 1. Добре відома торговельна марка.

 2. Проблема співвідношення торговельних марок та промислових зразків.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 4. Торговельна марка та бренд: питання співвідношення.

Комерційне найменування та географічне зазначення

 1. Співвідношення найменування юридичної особи та комерційного найменування.

 2. Підстави набуття права на комерційне найменування.

 3. Суб’єкти права на географічне зазначення.

 4. Зміст прав на географічне зазначення.

V1. Окремі об’єкти права інтелектуальної власності

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності

 1. Поняття та зміст права попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми.

 2. Підстави та порядок визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсним.

 3. Охорона наукових відкриттів за законодавством України та зарубіжних країн.

 4. Відповідальність за незаконне використання комерційної таємниці.

 5. Положення про нерозголошення комерційної таємниці як обов’язковий пункт трудового договору.

 6. Майнові права на комерційну таємницю: поняття, зміст, порядок реалізації.

Vііі .Охорона та захист права інтелектуальної власності

Поняття та особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності

 1. Співвідношення категорій «охорона» та «захист» права інтелектуальної власності.

 2. Захист авторських прав за законодавством зарубіжних країн.

 3. Захист авторських прав від плагіату.

 4. Поняття та особливості піратства в праві інтелектуальної власності.

 5. Контрафактна продукція: поняття та ознаки.

Судовий захист прав інтелектуальної власності

 1. Юрисдикція судів щодо розгляду спорів про захист прав інтелектуальної власності.

 2. Оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності у судовому порядку.

 3. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративних судах.

 4. Способи судового захисту авторських прав.

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

 1. Підстави цивільно-правової відповідальності за порушення прав промислової власності.

 2. Відповідальність за піратство.

 3. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільних правовідносин.

 4. Відповідальність за плагіат.

8. Методи навчання

Використовувані методи навчання:

 • За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, практичні;

 • За характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький;

 • Залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь та навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;

 • Класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація студента, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.

До методів навчання входять: лекції, практичні заняття, контрольні роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.