Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 3

Запитання

 1. Поняття та особливості суміжних прав

 2. Міжнародно-правова охорона суміжних прав

 3. Суб’єкти суміжних прав

 4. Об’єкти суміжних прав

 5. Використання об’єктів суміжних прав

ІV. Патентне право

Семінарське заняття № 4

Запитання

 1. Поняття патентного права.

 2. Історія розвитку патентного права

 3. Загальна характеристика об’єктів патентного права

 4. Поняття винаходу та корисної моделі. Умови придатності винаходу та корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на них.

 5. Поняття промислового зразка. Умови придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього.

 6. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

V. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту

Семінарське заняття № 5

Торгівельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності

Запитання

1. Поняття торговельної марки за законодавством України

2. Порядок та умови засвідчення права інтелектуальної власності на торговельну марку. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

3. Порядок визнання торговельної марки добре відомою.

4. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку

V1. Окремі об’єкти права інтелектуальної власності

Семінарське заняття № 6

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності

Запитання

 1. Компонування інтегральної мікросхеми: загальна характеристика, умови придатності до набуття права інтелектуальної власності на нього.

 2. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності

 3. Право інтелектуальної власності на сорт рослин.

 4. Право інтелектуальної власності на породу тварин.

 5. Наукове відкриття як об’єкт права інтелектуальної власності.

 6. Поняття та характеристика комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності.

 7. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 8. Порядок та умови охорон та використання комерційної таємниці.

Vіі .Розпорядження правами на об’єкти права інтелектуальної власності

Семінарське заняття № 7

Правові засади розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності

Запитання

 1. Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 2. Ліцензійний договір: поняття та суттєві умови.

 3. Поняття та види ліценцій на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 4. Договір на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 5. Загальна характеристика договору про створення за замовленням об’єкта права інтелектуальної власності.

 6. Договір комерційної концесії.

VІІІ .Охорона та захист права інтелектуальної власності

Семінарське заняття № 8

Поняття та особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності

Запитання

 1. Поняття охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

 2. Порушення прав інтелектуальної власності.

 3. Особливості захисту прав інтелектуальної власності від піратства, контрафакції та плагіату

 4. Способи захисту прав інтелектуальної власності передбачені законодавством України.

 5. Органи державної влади, які здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності.

 6. Захист прав інтелектуальної власності митними органами.

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Запитання

 1. Поняття та зміст права на судовий захист прав інтелектуальної власності.

 2. Захист прав інтелектуальної власності в судах загальної юрисдикції.

 3. Захист прав інтелектуальної власності в господарських судах.

 4. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративних судах.

 5. Призначення судової експертизи при розгляді справ про захист прав інтелектуальної власності

 6. Альтернативні способи розв’язання спорів у сфері інтелектуальної власності

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

Запитання

1. Поняття порушення права інтелектуальної власності.

2. Цивільна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

3. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

4. Кримінальні відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні положення про інтелектуальну власність

8

2

Авторське право

8

3

Суміжні права

7

4

Патентне право

7

5

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту

7

6

Окремі об’єкти права інтелектуальної власності

7

7

Розпорядження майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності

7

8

Охорона та захист прав інтелектуальної власності

7

0

Разом

58


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.