Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

6.2. Питання для підготовки до заліку

 1. Історичні етапи становлення та розвитку права інтелектуальної власності.

 2. Джерела права інтелектуальної власності в Україні.

 3. Конституційні засади охорони та захисту інтелектуальної власності

 4. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності

 5. Міжнародні акти в сфері охорони прав інтелектуальної власності

 6. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України

 7. Правовідносини інтелектуальної власності: поняття, особливості, види.

 8. Загальна характеристика об’єктів інтелектуальної власності.

 9. Наукові теорії права інтелектуальної власності.

 10. Майнові теорії права інтелектуальної власності

 11. Особистісні теорії права інтелектуальної власності.

 12. Поняття та зміст майнових прав інтелектуальної власності.

 13. Немайнові права інтелектуальної власності.

 14. Суб’єкти права інтелектуальної власності

 15. Права інтелектуальної власності на службовий твір.

 16. Суб’єкти авторського права.

 17. Поняття та види співавторства.

 18. Викорситання твору, створеного співавторами.

 19. Перехід твору у суспільне надбання.

 20. Набуття авторських прав юридичними особами.

 21. Право на збереження цілісності твору.

 22. Реалізація права на ім’я автора.

 23. Право на обнародування та опублікування твору.

 24. Поняття та види об’єктів авторського права.

 25. Правомірне використання твору без згоди автора.

 26. Об’єкти, які не є об’єктами авторського права.

 27. Охорона окремих частин твору.

 28. Складені твори.

 29. Похідні твори.

 30. Право на фільм як складний твір.

 31. Авторські права на твір, створений за замовленням.

 32. Строк охорони авторських прав

 33. Поняття та види суміжних прав.

 34. Умови використання об’єктів атвосрького права при створенні об’єктів суміжних прав.

 35. Строк охорони суміжних прав.

 36. Умови використання фонограмм з комерційною метою.

 37. Суб’єкти суміжних прав.

 38. Об’єкти суміжних прав.

 39. Загальна характеристика фонограми як об’єкту суміжних прав

 40. Колективне управління авторськими правами

 41. Поняття та види організацій колективного управління

 42. Порядок створення та реєстрації організацій колективного управління авторськими правами

 43. Договір між організацією колективного управління та користувачами об’єктів авторського права та суміжних прав.

 44. Збір та розподіл винагороди за використання об’єктів авторського права та суміжних прав організаціями колективного управління.

 45. Захист авторських та суміжних прав організаціями колективного управління.

6.3. Питання для підготовки до іспиту

 1. Історичні етапи становлення та розвитку права інтелектуальної власності.

 2. Джерела права інтелектуальної власності в Україні.

 3. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності

 4. Міжнародні акти в сфері охорони прав інтелектуальної власності

 5. Конституційні засади охорони та захисту інтелектуальної власності

 6. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України

 7. Загальна характеристика об’єктів інтелектуальної власності.

 8. Загальна характеристика суспільних відносин у сфері інтелектуальної діяльності

 9. Державна охорона прав інтелектуальної власності.

 10. Міжнародне співробітництво в сфері охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

 11. Наукові теорії права інтелектуальної власності.

 12. Майнові теорії права інтелектуальної власності

 13. Особистісні теорії права інтелектуальної власності.

 14. Поняття та зміст майнових прав інтелектуальної власності.

 15. Немайнові права інтелектуальної власності.

 16. Суб’єкти права інтелектуальної власності

 17. Права інтелектуальної власності на службовий твір.

 18. Суб’єкти авторського права.

 19. Поняття та види об’єктів авторського права.

 20. Колективне управління авторськими правами.

 21. Договір між організацією колективного управління та користувачами об’єктів авторського права та суміжних прав.

 22. Правомірне використання твору без згоди автора.

 23. Об’єкти, які не є об’єктами авторського права

 24. Складові частини твору

 25. Твори у перекладі

 26. Право на фільм як складний твір

 27. Порядок створення та реєстрації організацій колективного управління авторськими правами

 28. Авторські права на твір, створений за замовленням.

 29. Захист авторських прав.

 30. Реєстрація прав на комп’ютерну програму як об’єкт авторського права

 31. Строк охорони авторських прав

 32. Сайт як об'єкт права інтелектуальної власності.

 33. Об’єкти суміжних прав.

 34. Порушення авторських прав

 35. Загальна характеристика фонограми як об’єкту суміжних прав

 36. Умови розміщення та розповсюдження об’єктів авторського права в мережі Інтернет

 37. Поняття та ознаки винаходу та корисної моделі.

 38. Поняття та ознаки промислових зразків.

 39. Порядок отримання патенту на винахід.

 40. Правова охорона секретних винаходів

 41. Правове регулювання атестації патентних повірених.

 42. Поняття та зміст права попереднього користувача на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

 43. Підстави та правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав на винахід та корисну модель.

 44. Підстави визнання прав інтелектуальної власності на промисловий зразок недійсними.

 45. Дострокове припинення чинності виключних майнових прав на винахід.

 46. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав на промисловий зразок.

 47. Надання дозволу на використання винаходу Кабінетом Міністрів України.

 48. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 49. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 50. Загальна характеристика авторського договору.

 51. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 52. Ліцензія на використання об’єкту права інтелектуальної власності: поняття, види та порядок надання.

 53. Передання майнових прав на секрети виробництва

 54. Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності.

 55. Загальна характеристика договору про створення за замовленням об’єкта права інтелектуальної власності.

 56. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

 57. Сорт рослин як об’єкт права інтелектуальної власності: загальна характеристика.

 58. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності.

 59. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасника цивільних правовідносин.

 60. Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності.

 61. Добре відома торгівельна марка: поняття та ознаки.

 62. Сутність комерційного найменування як об'єкта права інтелектуальної власності.

 63. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

 64. Процедура визнання торговельних марок добре відомими.

 65. Загальна характеристика географічного зазначення.

 66. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

 67. Патентний повірений: поняття та функції.

 68. Патент як охоронний документ.

 69. Правове регулювання патентування в Україні і за кордоном.

 70. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства.

 71. Договір комерційної концесії.

 72. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності

 73. Право інтелектуальної власності на породу тварин

 74. Порядок та умови використання комерційної таємниці

 75. Охорона комерційної таємниці

 76. Ноу-хау: поняття та умови використання

 77. Використання торговельної марки в рекламі

 78. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності.

 79. Кредитування під заставу об’єктів інтелектуальної власності

 80. Альтернативні способи захисту прав інтелектуальної власності.

 81. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку.

 82. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку.

 83. Спадкування прав інтелектуальної власності

 84. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної практики Право інтелектуальної власності в європейських країнах

 85. Право інтелектуальної власності за законодавством Російської Федерації

 86. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 87. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав

 88. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

 89. Захист прав інтелектуальної власності від порушень в мережі Інтернет.

 90. Способи захисту прав інтелектуальної власності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.