Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Тема V. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту

Торгівельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності

Поняття торговельної марки за законодавством України. Добре відома торговельна марка. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Особи, які мають право зареєструвати торговельну марку. Порядок та умови засвідчення права інтелектуальної власності на торговельну марку. Використання об’єктів авторського права як складових елементів торговельної марки. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку. Співвідношення торговельної марки та промислового зразка.

Комерційне найменування та географічне зазначення

Загальна характеристика комерційного найменування. Співвідношення комерційного найменування та найменування юридичної особи. Права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Використання комерційного найменування. Загальна характеристика географічного зазначення. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Особливості використання географічного зазначення. Обмеження на розпорядження географічним зазначенням. Суб’єкти, уповноважені на використання географічного зазначення.

Тема vі. Окремі об’єкти права інтелектуальної власності Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності

Компонування інтегральної мікросхеми: загальна характеристика, умови придатності до набуття права інтелектуальної власності на нього. Набуття прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин.

Поняття та характеристика комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Охорона комерційної таємниці. Надання комерційної таємниці на запит органів державної влади.

Використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет

Правові аспекти розміщення об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Комп'ютерні програми, бази даних як об'єкти правової охорони. Поняття та види доменних імен. Сайт як об'єкт авторського права. Виключні майнові та особисті немайнові права автору Інтернет-сайту. Технічні засоби захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

Тема vіі. Розпорядження правами на об’єкти права інтелектуальної власності

Правові засади розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності

Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензійний договір: поняття та суттєві умови. Поняття та види ліценцій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єктів права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії.

Тема vііі. Охорона та захист прав інтелектуальної власності

Поняття та особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності

Поняття охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Засоби захисту прав інтелектуальної власності, передбачені законодавством України. Органи державної влади, які здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності митними органами.

Судовий захист права інтелектуальної власності

Поняття та зміст права на судовий захист прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності судом загальної юрисдикції. Захист прав інтелектуальної власності господарським судом. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративних судах. Судова експертиза при розгляді справ про захист прав інтелектуальної власності.

Альтернативні способи урегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності. Запровадження практики медіації у сфері вирішення спорів у праві інтелектуальної власності.

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

Поняття порушення права інтелектуальної власності. Цивільна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Кримінальні відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.