Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Іі. Авторське право

  1. Основні етапи розвитку авторського права

  2. Захист авторського права

  3. Які кодифіковані акти регулюють відносини в сфері авторського та суміжного права?

  4. Якщо положення норм закону України протирічать нормам міжнародної конвенції, ратифікованої Україною, норми якого акту мають переважну силу та мають застосовуватись?

  5. Який строк чинності майнових авторських прав встановлено в законодавстві України? Чи є строк чинності майнових авторських прав, встановлений законодавством України, тотожним строку, встановленому Бернською Конвенцією?

  6. За якими підставами можуть бути класифіковані суб’єкти авторського права?

  7. Хто визнається автором твору?

  8. Чи може бути неповнолітня особа визнана автором твору?

  9. Чи може бути визнано автором твору юридичну особу?

  10. Хто є співавтором твору?

  11. Чи може юридична особа, яка сплачує всі витрати на створення об’єкта авторського права (наприклад картини) вважатись співавтором?

  12. Як розподіляються майнові та немайнові права між співавторами?

13. Які твори не визнаються об’єктами авторського права?

14. Чи є перелік об’єктів авторського права, передбачений в законодавстві вичерпним?

15. За якими підставами можна класифікувати об’єкти авторського права?

16.Чи може бути визнано об’єктом авторського права незавершений твір?

17.За яких умов частина твору може бути визнана об’єктом авторського права?

18.Чи є персонаж самостійним об’єктом авторського права?

19.За яких умов назва твору може охоронятись як об’єкт авторського права?

20.У кого виникають майнові авторські права на складний твір?

21. Кому належать виключні майнові авторські права на твір створений на замовлення?

22.З якого моменту виникають авторські права?

23. Чи підлягають об’єкти авторського права обов’язковій реєстрації в державних органах?

24.Що визнається використанням твору?

25.В яких випадках не потребується обов’язкової згоди автора на використання твору?

Надайте юридичну консультацію:

1. Громадянин А. є автором серії фотографії з зображенням природи. Громадянин А. звернувся до типографії з пропозицією укласти договір про відчуження виключних майнових прав на фото, які можуть бути використані для створення календарів. Однак редакція відмовилась укладати договір, мотивуючи свою відповідь наступним: у зв’язку з тим, що громадянин А. не отримав свідоцтво на об'єкт авторського права він не є законним власником майнових прав на фотографії, а тому не має права на укладання договору про передачу виключних майнових прав.

Громадянин А. звернувся за консультацією до юриста.

Дайте обґрунтовану консультацію громадянину А. Консультацію надати у письмовій формі.

2. Чи зобов’язані друкарні для виконання замовлень самі укладати з авторами авторські, ліцензійні договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності й платити їм винагороду, або досить щоб такий договір був в організації, що замовила друковану продукцію? Чи потрібно взагалі вимагати в замовника ці документи?

3. Громадянка О. на замовлення фірми розробляє повчальні ігри. Громадянка О. придумала сценарій (алгоритм) гри, основні ігрові елементи, вимоги до оформлення, по заданій темі. Розробки передали дизайнеру для підготовки макету для друку. Проте, замовники відмовляються вказувати Громадянку О. в списку авторів (тих, хто задав тему і вносив зауваження в розробку) на друкарських екземплярах гри. На різних іграх, які є у продажу та вже випускалися фірмою зустрічаються зазначення авторів і заборону на використовування будь-яких елементів гри. Яким чином громадянка О. може захистити авторські права?

Література:

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: моно­графія / [Нецька. С, Пацан О. М., Галянтич М. К., Берестова І. Е.[; за заг. ред. В. В. Луця. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 256 с.

2.Коноваленко В. Авторское право: автору, редактору, издателю / Коноваленко В. — Харьков :Фактор, 2007. — 496 с Моргунова Е. Природа авторского права //ИС Авторское право и смежные права. –2001. –№ 12. –С. 23-38.

3.Яркіна Н. Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав // Вісник Академії правових наук України (укр.).- 2005.- № 4.- C.99-107.

4.Моргунова Е. Природа авторского права //ИС Авторское право и смежные права. –2001. –№ 12. –С. 23-38.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.