Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських - гражд процесс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства.

1. Поняття судового захисту цивільних прав.

2. Судова система України.

3. Поняття цивільного процесу України. Види цивільного провадження та стадій цивільного процесу України. Цивільна процесуальна форма.

4. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод та система цивільного процесуального права.

5. Функції цивільного процесуального права. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим та адміністративним правом, кримінально-процесуальним правом.

6. Система цивільного процесуального законодавства. Цивільно-процесуальні норми. Їх структура. Дія в часі та просторі.

7. Джерела цивільного процесуального права України: Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс 2004 року (надалі ЦПК); Закони України; міжнародні договори, як джерела цивільного процесуального права.

8. Роль Постанов Пленуму ВСУ України у правозастосовчій діяльності;

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

  2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец-издат, 2000. – С. 21.

  3. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, М.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.: ПРОСПЕКТ. – 2000. – С. 3.

  4. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Під ред. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С. В., К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. – 2007. – С. 786.

  5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

 5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 6. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - № 32. – 2005 р. – ст.422.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача №1.

Між Новіковим та Потаповим виник спір з приводу користування земельною ділянкою.

Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати?

Задача №2.

Поліванов звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини – хлопчика чотирьох років, який залишився без батьків внаслідок їх загибелі.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов’язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, що той має право звернутися із заявою до голови місцевої державної адміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення? Відповідь обґрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства (видів судочинства)?

Задача №3.

Громадяни Розова і Тимченко проживали в Російській Федерації. В червні 2000р. вони уклали між собою договір позики, за яким Розова дала в борг Тимченко 200 тис. Руб. строком на один рік. Протягом цього ж року Розова та Тимченко переїхали на постій­не місце проживання до м. Тернополя.

В грудні 2001 р. Розова пред’явила позов до районного суду м. Тернопіль про повернення боргу, оскільки Тимченко його вчас­но не повернула.

Районний суд розглянув справу та застосував норми цивільно­го кодексу Російської Федерації, а також при розгляді справи керувався нормами цивільного процесуального кодексу Російсь­кої Федерації, оскільки спірні правовідносини між сторонами виникли на території даної держави.

Чи правильно вчинив суд? Як норми цивільного процесуально­го права застосовуються в просторі та в часі? Керуйтесь ст.ст. 2, 8 ЦПК України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

Задача №4.

Наумов, який ніде не працював і не мав певного місця прожи­вання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мовчану на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мовчана?

Задача№5.

У господарському суді розглядалась справа за позовом підприєм­ства «Торчин» до підприємства «Галактика» про стягнення збитків, завданих невиконанням умов договору поставки продукції. Пред­ставник підприємства «Галактика» до суду не з'явився. Суд розгля­нув справу у його відсутності та ухвалив рішення, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу, які надають право суду в разі неявки в судове засідання відповідача, що був повідомлений про час і місце судового засідання, постановити рішення за його відсутності.

Чи правильно господарський суд застосував норми Цивільного процесуального кодексу? Яка сфера дії норм цивільного процесу­ального права?

Задача№6.

Брати Васильєви в 1958 р. отримали у спадщину будинок в рівних частинах. В 2000 р. між ними виник спір з приводу користування підсоб­ними приміщеннями. Один з братів звернувся до суду з усною позовною заявою, по­славшись на те, що він не вміє грамотно скласти позовну заяву.

Спір виник з факту спадкування будинку в 1958 р., коли діяв цивільно-процесуальний кодекс, яким дозволялось звертатися до суду з позовною заявою в усній формі.

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?

Завдання №7.

Вирішіть наступну правову ситуацію:

Який вид провадження буде порушено судом при розгляді на­ступних справ:

 1. У спорі між Ляпіним та Свіденко про розподіп»будівлі;

 2. За заявою про встановлення факту перебування Ломоносова на тяжких роботах;

 3. У спорі між подружжям Іванових з приводу розірвання шлюбу;

 4. За заявою про встановлення факту родинних відносин між Шевченко та Симоненко;

 5. У спорі між Коваленко та державним виконавцем з приводу неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення у цивільній справі;

 1. У спорі між Хохловим та Агентством з авторських прав з приводу стягнення сум гонорару;

 2. У спорі між Кашкіною та Пеньківським про визнання дого­ вору купівлі-продажу недійсним;

 3. За заявою Іванова про видачу судового наказу про стягнення боргу з Семенова за договором позики;

 4. За заявою про визнання громадянина Бичкова недієздатним;

 5. У спорі між колишнім подружжям Соколових про визнан­ ня Соколова таким, що втратив право користування жилим при­ міщенням.

Задача № 8.

Суд розглянув спір між подружжям Тищенко про розподіл су­місного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як не­законне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.