Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських - гражд процесс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Поняття та ознаки сторін.

Заняття №1.

 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Передумови виникнення та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 3. Суд, як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Підстави та порядок відводу, самовідводу суду.

 4. Поняття та склад осіб, які беруть участь у справі. Їх правове положення.

 5. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність.

 6. Процесуальні права та обов’язки сторін.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны надлежащей в советском гражданском процессе. – М.:1960. – С.8;

 2. Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільно процесуальна дієздатність іноземних осіб// Право України – 1999 - №10. – С.86;

 3. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного ю.С., к.: Истина». – 2006. – с.6.

 4. Заворотько П.П., Штефан М.И. Особи які беруть участь у справі – К., 1967. – С.с.8-23;

 5. Мельников А.А. Правовое положение личности в гражданском процессе. – М., 1969.

 6. Орлова Л.В.Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973;

 7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. – М.: 1960. – С.56;

 8. Шакарян М.С. Соучастие по советскому гражданскому процессуальному праву. М.: Тр. ВЮЗН, 1975. – Т.3;

 9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. -М. 1970.

 10. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. – М., 1970.

 11. Шакарян М. С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. М., 1983.

 12. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

 3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

 4. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – №21. – 2002 р. – ст. 135.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 3. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 04 жовтня 1991 № 7// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 4. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 6. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року N 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Борисов отримав будинок та присадибну земельну ділянку у спадщину. Його сусідом був Мукачев, який також володів будин­ком та земельною ділянкою на праві власності. Згодом між ними виник спір про межі земельних ділянок, оскільки Мукачев став претендувати на користування частиною земельної ділянки, яку отримав у спадщину Борисов, і згоди вони не дійшли. Тоді Бори­сов вирішив звернутись до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Визначте, з яких правовідносин виник спір, яким правом дані правовідносини регулюються, вкажіть процесуальне становище учасників спору та вид провадження по цивільній справі, що ви­никає при зверненні Борисова до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Задача 2.

У суді розглядалась справа за позовом Орлова до Устінова про стягнення боргу за позику. Після порушення цивільної справи Устінов вирішив ознайомитись з матеріалами справи. Звернув­шись до судді із заявою про надання дозволу на ознайомлення зі справою, він отримав відмову. Суддя вказав, що Устінов як учас­ник, до якого пред'явлено позов, не має права на ознайомлення зі справою.

Чи правомірна відмова судді? До якого кола прав належить право сторони на ознайомлення з матеріалами справи?

Задача 3.

Баглай вирішив шантажувати свого знайомого Петрова, якому надавав у тимчасове користування автомобіль, що належав йому на праві власності. Петров повернув автомобіль та розрахувався з Баглаєм за оренду автомобіля в повному обсязі. Але Баглай зали­шився незадоволеним сплаченою йому за домовленістю між сторо­нами сумою грошей. Щоб змусити Петрова сплатити більшу суму за оренду автомобіля, Баглай подав до суду позов про відшкоду­вання моральної шкоди, нібито завданої йому Петровим внаслідок недобросовісного користування автомобілем. Суд прийняв позов­ну заяву та порушив провадження у справі.

Проаналізуйте характер здійснення Баглаєм своїх процесуаль­них прав та, зокрема, права на судовий захист, яким скористався Баглай, щоб звернутись до суду.

Задача 4.

18-річний Брилов та 17-річний Орлов домовились про купівлю-продаж фотоапарату в сумі 80 грн. Брилов передав Орлову фотоапарат, але останній відмовився сплатити гроші, не повертав фотоапарат Брилову. Брилов звернувся до суду з позовом про стяг­нення вартості фотоапарата, в якому зазначив як позивача 17-річного Орлова, вказавши, що Орлов має власні доходи - щоміся­ця отримує стипендію як учень профтехучилища.

Визначте учасників спору та обсяг їх цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності.

Чи зміниться Ваша відповідь, якщо Орлову 13 років і він є учнем середньої загальноосвітньої школи?

Задача 5.

Панькін звернувся до суду з позовом до Шемчукова про відшкодування збитків, завданих його здоров'ю внаслідок дорожньо-транс­портної пригоди. Суму збитків він визначив в розмірі 3000 грн. При проведенні попереднього судового засідання Панькін збільшив розмір позовних вимог, заявивши про це клопотання суду, та вка­зав, що йому завдані збитки на суму 4500 грн.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання Панькіна про збільшен­ня позовних вимог, вказавши, що він не має права це робити.

Чи правомірна відмова судді?

Заняття №2

 1. Процесуальна співучасть. Мета та підстава співучасті. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

 2. Поняття належного та неналежного відповідача. Поняття, умови та порядок заміни неналежного відповідача. Наслідки зміни неналежного відповідача.

 3. Процесуальне правонаступництво (поняття та підстави). Порядок вступу в процес правонаступника та його правове положення.

 4. Поняття та склад інших учасників процесу. Їх права та обов’язки.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 6.

У комунальній квартирі жилими кімнатами, які знаходились у комунальній власності, користувались дві сім'ї - Казанцевих та Шимановських. Але фактично Шимановські мали інше житло, проживали у приватному будинку, а кімнатами у комунальній квартирі не користувались, за користування квартплату не спла­чували. Сім'я Казанцевих перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, іншого житла, крім кімнат у кому­нальній квартирі, не мала. Подружжя Казанцевих вирішило звер­нутись до суду з позовом про виселення подружжя Шимановських зі спірної жилої площі, оскільки вони хотіли, щоб внаслідок висе­лення Шимановських їм, як поліпшення житлових умов, була надана у користування вся квартира, а не окремі кімнати.

Чи виникає в даному випадку співучасть? Якщо виникає, то визначте вид співучасті, вкажіть процесуальний статус співучас­ників, підстави для співучасті.

Задача 7.

Козлов звернувся до місцевого районного суду з позовом до Синіцина про стягнення матеріальних збитків в розмірі 200 грн. Суд прийняв позов та призначив справу до розгляду. При прове­денні попереднього судового засідання Козлов заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуват­цем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої він постраж­дав, є Синіцин, оскільки він керував автомобілем, але суддя відхи­лив клопотання Козлова, вказавши що той не має на це права на стадії провадження у справі до судового розгляду.

Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Синіцин, а аграрне підприємство — власник автомобі­ля, оскільки Синіцин про цей факт повідомив суд. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв'язку з неналежним відповіда­чем.

Чи правомірні дії суду? Як суд повинен вирішити дану проце­суальну ситуацію, якщо матеріалами справи підтверджується, що власником автомобіля, як джерела підвищеної небезпеки, є аграр­не підприємство (підстави відшкодування даної шкоди див. у ст. 1187 ЦК).

Задача 8.

Філіпова пред'явила позов про визнання таким, що втратив право на користування жилим приміщенням, яке знаходиться у державній комунальній власності, свого чоловіка Фількіна з підстав, передбачених ч. 4 ст. 71, ст. 72 ЖК у зв'язку з відсутні­стю його без поважних причин у жилому приміщенні понад 6 місяців.

Суд позов задовольнив.

Апеляційний суд м. Києва рішення Печерського райсуду м. Ки­єва скасував, а справу направив на новий розгляд. При новому розгляді справи Філіпова в судове засідання не з'явилась у зв'язку зі смертю. У судове засідання з'явилась дочка Філіпової та заяви­ла клопотання про допуск її до участі у справі як позивача.

Як повинен вчинити суд? Чи буде допущена дочка Філіпової як правонаступниця до участі у справі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.