Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
211.46 Кб
Скачать

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2011-2012 н.р.)

4 КУРС

КРИМІНОЛОГІЯ

Тема 1. Кримінологія як наука

 1. Історія становлення та розвитку кримінології у світі та Україні.

 2. Поняття кримінології як науки.

 3. Об’єкт і предмет кримінології.

 4. Завдання та функції кримінології.

 5. Погляди на місце кримінології в системі інших наук.

 6. Зв’язок кримінології з правовими і соціологічними науками, а також із суміжними галузями права, на стику яких вона розвивається.

 7. Система кримінології як науки та навчальної дисципліни.

Рекомендована література

 1. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Х., 1998. – 144 с.

 2. Даньшин І. Співвідношення кримінології і соціології // Вісник Академії правових наук України. - №2 (33)-3 (34). - Харків, 2003. – С. 684-685.

 3. Долгова А.И. Криминология. – М.: НОРМА, 2003. – С. 1-16.

 4. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України. – 2001. - № 1. – С. 107-109.

 5. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – С. 3-8.

 6. Зелинский А.Ф. Криминология. – Харьков, 1996. – С. 3 – 17.

 7. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. – С. 4-11.

 8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд; За ред.проф. І.М.Даньшина. – Харків: Право, 2003. – С. 7-19.

 9. Криминология: Учебник // Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. – М., 1995. – С. 16-17.

 10. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И.Долговой. – М.: ИНФРА · М-НОРМА, 1997. – С. 3-35.

 11. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой, проф. Г.М.Миньковского. – М.: БЕК, 1998. – С. 1-13.

 12. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.Н.Бурлакова, д.ю.н. Н.М.Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – С. 12-42.

 13. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології // Право України. – 2003. - № 7. – С. 122-123.

Тема 2. Злочинність та ії характеристики

 1. Поняття злочинності, характеристика ознак злочинності.

 2. Функції злочинності.

 3. Показники злочинності: стан, рівень, коефіцієнти, структура, динаміка, географія, ціна злочинності.

 4. Латентна злочинність: поняття, види, особливості дослідження, причини, рівень.

 5. Сучасний стан, структура і тенденції розвитку злочинності в Україні.

 6. Тенденції злочинності у світі.

Теми рефератів:

 1. Методи вимірювання латентності злочинності.

 2. Основні причини латентності злочинності.

 3. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 4. Структура злочинності та її основні показники.

 5. Екологія злочинності.

 6. Територіальні відмінності злочинності в Україні.

 7. Визначення темпів руху злочинності.

 8. Зміни у динаміці злочинності в Україні.

 9. Ціна” злочинності та її складові.

 10. Злочинність в Україні та державах СНД: порівняльний аналіз.

 11. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.

Практичне завдання:

1. Запропонуйте визначення поняття «злочинність» до проекту закону «Про протидію злочинності».

2. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.

Рекомендована література

 1. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия. – К., 1988. – 87 с.

 2. Даньшин І.М., Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки // Вісник Харківського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 10.

 3. Долгова А.И. Криминология. – М.: НОРМА, 2003. – С. 62-88.

 4. Дремин В.Н. Преступность как объект системного анализа // Актуальні проблеми держави і права. – 2000. - № 7. – С. 242-248.

 5. Злочинність в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2001. – 100 с.

 6. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. – С. 12-23.

 7. Конев А.А. Преступность и проблемы измерения ее реального состояния. – М., 1995.

 8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд; За ред.проф. І.М.Даньшина. – Харків: Право, 2003. – С. 32-51.

 9. Криминология: Учебник // Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. – М., 1995. – С. 76-127.

 10. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И.Долговой. – М.: ИНФРА · М-НОРМА, 1997. – С. 107-141.

 11. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой, проф. Г.М.Миньковского. – М.: БЕК, 1998. – С. 86-116.

 12. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.Н.Бурлакова, д.ю.н. Н.М.Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – С. 43-63.

 13. Кури Х. Развитие преступности на Востоке и Западе / Междунар. академия экономической безопасности. - М.: Рос. юрид. изд. дом, 1999. - 80 с.

 14. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України, 2003, №12. – С. 63-64.

 15. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции: Мировой криминологический анализ. - М.: НОРМА, 1997. - 498 с.

 16. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские // Государство и право. – 1993. - № 5. – С. 3-19.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.