Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських (Філософія).doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Розділ і

Філософія, її предмет, функції та роль у суспільстві

Семінар №1.

Частина 1.

Філософія та світогляд. Генезис філософії, її предмет, структура та функції.

 1. Філософія і світогляд. Від мифа до логосу.

 2. Обгрунтування змісту предмета філософії. Основна проблема філософії.

 3. Співвідношення філософії і науки.

 4. Структура і функції філософії.

Література:

Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. — Львов, 1986. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988. Мир философии. - М-, М„ 1991. - 4.1. - С.10-126. Світогляд: духовна культура. - К.. 1993.

Хайдеггер М. Что это такое — философия? // Вопросы философии. — 1993. — №8. — С. 113-123.

Частина 2.

Проблема методу філософствування

 1. Структура логічного. Розсудок і розум.

 2. Діалектика і догматизм.

 3. Діалектика і псевдодіалектика (еклектика та софістика).

 4. Основні принципи діалектики.

Література:

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1974. - Т. 1. - С.201 -213. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988.

Розділ II ОНТОЛОГІЯ

Семінар №2

Частина 1

Буття. Матерія. Субстанція.

 1. Поняття буття. Різні моделі буття: матеріалізм, ідеалізм, дуалізм.

 2. Еволюція змісту поняття матерії в історії філософії. Матерія як субстрат і матерія як субстанція.

 3. Якісне різноманіття і взаємозв'язок форм руху матерії. Світоглядне і методологічне значення вчення про форми руху матерії.

 4. Простір і час як форми існування матерії.

Література:

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.; В 4 т. — М., 3983. — Т. 1. — С. 70-75,155-157,229-233.

Богданов А. Вера и наука. (О книге В.Ильина "Материализм и эмпириокритицизм") /7 Вопросы философии. — 1990. —№ 12.

Кучевский В.Б. Анализ категории "материя". - М., 1983.

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли. собр. соч. — Т. 18. — Гл. I, §4, § 5; Гл. V, § 1, §2, §3, §7, § 8.

Мир философии. -М.5 1991.- 4.1. - СЛ 84-248, 303-316.

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.

Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. — С. 391-407, 558-569.

Частина 2. Відображення. Інформація. Свідомість.

 1. Відображення як загальна властивість буття. Розвиток форм відображення як генетична передумова свідомості.

 1. Специфіка інформаційного відображення.

 2. Матеріальне та ідеальне. "Ідеальне" в абстрактному і конкретному значенні.

 3. Свідомість і мозок. Свідомість і мова.

 1. Структура свідомості. Самосвідомість, несвідоме, воля, емоції, сумління, інтуїція тощо. Творча уява як головний елемент свідомості.

Література:

ДельгадоХ. Мозги сознание.-М., 1991.-С.33-42.

Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. — М., 1962. —Т. 2.

Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991. - С.203-275.

Мир философии. - М., 1991. - 4.1. - С. 412-477.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М., 1989.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1990. - С.425-440.

Розділ Ш ГНОСЕОЛОГІЯ

Семінар №3 Частина 1

Предмет і структура теорії пізнання. Основні принципи пізнання.

 1. Зв'язок онтології і гносеології. Співвідношення гносеології і наук про пізнання.

 2. Пізнання як особливий вид діяльності. Роль і значення практики в пізнанні.

 3. Співвідношення принципів, форм і методів пізнання. Основні принципи пізнання.

Література:

Кохановский В.П. Диалектико-материалистический метод. — Ростов-на-Дону, 1992. Крымский СБ., Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры (Введение в обобщенную теорию познания). — К., 1993.

Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання. -Львів, 2000. Принципы материалистической диалектики как теории познания. — М.,1984. Современные теории познания. -М., 1992. Теория познания: В 4 т. - М., 1991-1995.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.