Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських (Філософія).doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Частина 4

Основні закони діалектики як закони розвитку та закони пізнання.

 1. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін. Класичні методологічні помилки в природних і суспільних науках, пов'язані з невірним розумінням даного закону.

 2. Закон єдності і боротьби протилежностей, його роль у сучасному суспільному розвитку.

3. Закон заперечення заперечення. Троїстість ритму розвитку як логічне відображення цілісного циклу розвитку.

Література:

Глядков В.А. Закон отрицания отрицания и его методологические функции. —- М., ] 982. Диалектика отрицания отрицания. - М.. 1983.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. — К.. 1977. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. -— Т. 20. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20.

Розділ IV. Соціальна філософія Семінар №5 Частина 1

Природні передумови соціального. Проблема антропосоціогенезу. Сутність людини. Природне та соціальне в людині

\. Зміст поняття "соціальне". Співвідношення соціальної філософії і соціології.

 1. Передумови, початок-сутність і умови розвитку соціальної системи. Генезис праці. Роль морально-соціальних заборон, свідомості і мови.

 2. Антропосоціогенез. Еволюціонізм і креаціонізм. їх аргументи.

 3. Соціально-деятельнісна сутність людини. Система людських потреб і видів діяльності.

5. Співвідношення біологічного і соціального в людині.

Література:

Григорьян Б.Т. Философская антропология. Опыт систематики // Вопросы философии. — 1995,— №2.

Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). Восемь смертных грехов цивилизованного человечества//Вопросы философии. — 1992. — № 3.

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —■ 2-е изд. — Т. 21.

Частина 2

Суспільно-економічна формація, цивілізація, культура як основні форми людської дійсності

 1. Категорії суспільно-економічної формації, цивілізації, культури, їх співвідношення.

 2. Суспільно-економічна формація, її структура. Історичний зміст формацій

 3. Цивілізація як організаційно-регулятивний аспект людської дійсності. Роль держави і громадянського суспільства в складі цивілізації.

 4. Культура як соціально-діяльнісний аспект людської дійсності. Залежність змісту культури від змісту людської сутності.

 5. Співвідношення культури і філософії.

Література:

Булатов М.А. Диалектика и культура. - К., 1984. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М, 1991. - С.269-436. Проблемы философии культуры. -М.5 1984.

Семінар №6

Духовна сфера громадського життя. Суспільна свідомість та її структура

 1. Поняття духовного життя суспільства. Співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості.

 2. Структура і функції суспільної свідомості.

 3. Основні форми суспільної свідомості.

 4. Ідеологія і суспільна психологія. Ідеологія і наука.

Література:

Гусейнов А.А. Мораль и насилие // Вопросы философии. — 1990. — № 5.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. —-М., 1990.

Общественное сознание и его формы. - М., 1986.

Троцкий Л.Д. Их мораль и наша // Вопросы философии. — 1990. — № 5.

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21.

Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К., 1977.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.