Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських (Філософія).doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Частина 2 Основні форми та методи пізнання

 1. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Різні моделі співвідношення суб'єкта та об'єкта в історії філософії.

 2. Діалектика чуттєвого і раціонального в пізнанні.

 3. Змістовне і формальне. Роль інтуїції в пізнанні.

 4. Емпіричне і теоретичне в пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза, теорія як найважливіші форми пізнання.

 1. Історичне і логічне

 2. Абстрактне і конкретне. Істина.

 3. Основні методи пізнання

Література:

Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. -К., 1984.

Диалектическая логика. - Алма-Ата, 1987. - Т.З.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

Копнин ГТ.В. Идея как форма мышления. - К., 1963.

Кохановский В.П. Историзм как принцип диалектической логики. — Ростов-на-Дону, 1978.

Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. - М., 1990.

Ленин В.И. Философские тетради // Поли. собр. соч. -— Т. 29.

Мир философии.-М., 1991.-4.1.-С. 478-608.

Уёмов А.И. Истина и пути ее познания. - М., 1975.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. -- Отдел первый, гл. XI.

Семінар №4

Змістовна, або гносеологічна, логіка. Принципи систематизації ії категорій і законів.

Частина 1 Категорії сфери буття.

 1. Логіка змістовна та формальна.

 2. Принципи систематизації категорій змістовної логіки.

 3. Категорії сфери безпосереднього (буття): якість, кількість, міра, становлення.

Література:

Ленин В.И. Философские тетради // Поли. собр. соч. ■— Т. 29.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. — К., 1977. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. ■— 2-е изд. — Т. 20.

Частина 2 Категорії сфери сутності

1. Діалектичність категорій сфери опосередкованих (сутнісних) відносин.

2. Сутність і явище. Полеміка навколо проблеми сутності.

 1. Категорія "протиріччя"(«суперечність») як загальне, абсолютне визначення сутності пізнаваного об'єкта.

 1. Зміст і форма, залежність їх співвідношення від рівня розвитку об'єкта пізнання.

 2. Умова, ціле і частина, внутрішнє і зовнішнє.

 3. Дійсність і можливість

 1. Необхідність і випадковість. Осмислення висновків синергетиці для поглиблення розуміння цих категорій.

 1. Причина і наслідок. Системи саиза зиі (причини самої себе).

Література:

Батищев Г. С. Противоречие как категория диалектической логики. — М., 1963. Диалектическое противоречие. - М., 1979. Категориальные структуры познания и практики. -К., 1986. Необходимость и случайность. - К., 1988.

Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — М.. 1986.

Пригожий И. Философия нестабильности//Вопросы философии. — 1991. — № 6.

Частина 3 Категорії сфери цілісності.

 1. Категорії сфери цілісності як форми з'єднання безпосереднього та опосередкованого.

 2. Загальне, особливе й одиничне. Емпіричне і теоретичне розуміння цих категорій.

3. Заперечення, різні види заперечення, їх співвідношення.

4. Розвиток. Співвідношення категорії "розвиток" з категоріями руху і становлення. Критерії розвитку.

Література:

Диалектическая логика. -Алма-Ата, 1987. - Т.2. Категории диалектики, их развитие и функции. - К., 1986. Материалистическая диалектика: краткий очерк теории. - М., 1985.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.