Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських - гражд процесс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Тема 6. Поняття та значення представництва в суді.

1. Поняття представництва в суді.

2. Підстави та види представництва в суді.

3. Повноваження представника в суді (обсяг та оформлення).

4. Особи, які не могуть бути представниками в суді.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного ю.С., к.: Истина». – 2006. – с.6.

 2. Фурса С.Я., Фурса Е.І. Адвокат у цивільному процесі. – К.: КНТ, 2006

 3. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – Москва, 1984 г.;

 4. Штефан М.И.; Дрижчаная Е.Г.; Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. – Киев, 1991 г.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - №30.- ст. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

 3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

 4. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21. – 2002 р. – ст. 135.

 5. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - №9. – 1993. – Ст. 62.

 6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – №45. – Ст. 397.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Самофалова звернулась до суду із заявою про усиновлення хлоп­чика Матвія. Представляти її інтереси у суді вона доручила пред­ставнику, в якості якого виступив Гоголєв.

Суд розглянув та вирішив цивільну справу, ухвалив рішення, яким заяву задовольнив.

Чи допущені судом помилки? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 2.

Семенов збив автомобілем через свою неуважність 10-річного Юру. Батьками Юри були Ігор Ємельянов і Марія Новоросійська. Батько Юри, Ігор Ємельянов в інтересах Юри пред'явив позов до суду про стягнення з Семенова збитків, завданих здоров'ю Юри внаслідок наїзду автомобілем.

Чи правомірні дії Ємельянова? В якості якого учасника він буде приймати участь у справі? Який вид процесуального пред­ставництва виникає у даній справі? Якими документами повинні бути підтверджені повноваження Ємельянова як учасника цивіль­ної справи?

Задача 3.

Підприємство «Зоря» звернулось до суду з позовом до праців­ника Зиміна про стягнення з нього 540 грн., що складають зби­ток, заподіяний пожежею, яка відбулась з вини Зиміна. У суді інтереси підприємства «Зоря» представляв бухгалтер Громов, який надав суду довіреність, видану керівником яідприємства «Зоря».

Суддя не допустив Громова до участі у справі в якості представ­ника підприємства «Зоря», пославшись на те, що інтереси підприє­мства може представляти тільки керівник.

Чи правильні дії суду? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4.

Іванов за дорученням Максимова представляв його інтереси у цивільній справі за позовом до Ільїна про розірвання догово­ру купівлі-продажу житлового будинку. Справу розглядав суддя Комаров. Одночасно Іванов працював у даному суді секре­тарем судового засідання, але як секретар іншого судді — Чо­бітка.

Суддя Комаров не допустив Іванова як представника Макси­мова до участі у справі, мотивуючи тим, що оскільки він працює у даному суді секретарем судового засідання, він не може висту­пати в якості представника Максимова у даній справі.

Чи правильні дії судді Комарова? Відповідь обґрунтуйте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.