Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських - гражд процесс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

1. Поняття, значення та система принципів цивільного процесуального права.

2. Загально правові принципи цивільного процесуального права.

3. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

4. Принципи окремих інститутів цивільного процесуального права.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970.

 2. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

 3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

 4. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.. 1997.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

 5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Джуріч з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Джуріч залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Джуріч не володів українською мовою, відшука­ти перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорсь­кою мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Джуріч. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Джуріч подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Оле­ша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст про­цесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

Задача 2.

Ковні пред'явив позов до Чеховського про відшкодування шко­ди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сухова, який про­живав в м. Тернополі, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципу безпосередності? Керуйтесь ст. 132 ЦПК України.

Задача 3.

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апе­ляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесу­ального права?

Задача 4.

В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Харченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною кон­сультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснив­ши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивую­чи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить прин­цип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде не­справедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії прин­ципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноп­равності.

Задача 5.

Суддя районного суду одноособово розглянув цивільну справу про визнання договору купівлі-продажу двокімнатної квартири недійсним.

У судовому засіданні позивач Анічков заявив клопотання про відкладення справи на інший день і час розгляду, але в колегіаль-

ному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач по­слався на те, що для нього рішення суду має винятково важливе значення, тому що одному судді важко розібратися в законності договору купівлі-продажу квартири.

Суддя, уважно вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя, і заслухав за останні дні року багато анало­гічних справ. Йому неважко розібратися й у цій справі, щоб вине­сти правильне рішення.

Судове засідання було продовжено, процес проводився одним суддею. У результаті судового розгляду було винесено рішення, яким позивачу в задоволенні позову відмовлено.

Чи порушені суддею принципи цивільного процесуального пра­ва? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6.

У районному суді слухалася цивільна справа про поновлення на роботі за позовом водія Федорова до автобази.

У судовому засіданні позивач Федоров заявив клопотання про відкладення справи і переклад йому з української на татарську мову матеріалів справи.

Федоров пояснив, що проживає в місцевості, де більшість жителів складає татарське населення. Він краще розуміє зміст документів татарською мовою, ніж українською.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотан­ня, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правиль­ному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілку­ються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даного складу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.