Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність

12

2

2

-

-

8

Тема 2. Авторське право

12

2

2

-

-

8

Тема 3. Суміжні права

11

2

2

-

-

7

Тема 4. Патентне право

11

2

2

-

-

7

Тема 5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту

11

2

2

7

Разом за змістовим модулем 1

57

10

10

-

-

37

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Окремі об’єкти права інтелектуальної власності

11

2

2

-

-

7

Тема 7. Розпорядження правами на об’єкти права інтелектуальної власності

11

2

2

-

-

7

Тема 8. Охорона та захист прав інтелектуальної власності

11

2

2

-

-

7

Разом за змістовим модулем 2

33

6

6

-

-

21

Усього годин

90

16

16

-

-

58

5. Теми семінарських занять

І. Загальні положення про інтелектуальну власність

Семінарське заняття №1

Запитання

  1. Загальна характеристика інтелектуальної та творчої діяльності. Наукові підходи до визначення творчої діяльності.

  2. Види творчої , інтелектуальної діяльності.

3. Основні етапи становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

4. Теорії права інтелектуальної власності

5. Поняття права інтелектуальної власності.

6.Співвідношення права інтелектуальної власності з правом власності

7. Джерела права інтелектуальної власності України.

8. Міжнародне законодавство в сфері інтелектуальної власності

9. Законодавство України про інтелектуальну власність.

10. Судова практика у сфері права інтелектуальної власності.

11. Поняття та ознаки суспільних відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

12. Види правовідносин інтелектуальної власності.

13. Об'єкти правовідносин інтелектуальної власності

14. Суб'єкти правовідносин інтелектуальної власності

15. Зміст правовідносин інтелектуальної власності

16. Підстави виникнення правовідносин інтелектуальної власності

ІІ. Авторське право

Семінарське заняття № 2

Запитання

  1. Історія розвитку правової охорони авторських прав.

  2. Поняття авторського права.

  3. Правова охорона авторських прав за законодавством України. Строк правової охорони майнових авторських прав

  4. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів.

  5. Суб'єкти авторського права. Співавторство

6. Загальна характеристика об’єктів авторського права

7. Класифікація об’єктів авторського права

8. Складові частини твору

9. Літературні твори

10.Фотографічні твори

11. Твори у перекладі.Складні твори. Право на фільм як складний твір.

12. Особисті немайнові права автора

13. Майнові авторські права

14. Підстави виникнення авторських прав

15.Державна реєстрація авторських прав

ІІІ. Суміжні права

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.