Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани ГПП для ЦГЮ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
136.19 Кб
Скачать

Плани семінарських занять для факультету цгю

Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.

(2 години)

1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні.

3. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

4. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

5. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.

Завдання 1:

Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України

Завдання 2:

Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

Література:

  1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

  2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

  3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.

  4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції)

  5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України

  6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985

  7. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с..

  8. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

  9. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

  10. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.

Тема 2. Поняття господарського процесуального права

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин

3. Предмет та метод господарського процесуального права

4. Принципи господарського судочинства

Заняття 2.

5. Джерела господарського процесуального права

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України

7. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі

8. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України

9. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

10. Проект нового Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства).

Задача:

У грудні 2007 року позивач – ЗАТ «К» - пред`явив у господарському суді позов до відповідача – ЗАТ «С» про стягнення суми боргу. Позивач вказав, що 01.08.2006р. між ним та відповідачем було укладено договір № 1906/з на перевезення пасажирів, за умовами якого він (позивач) зобов’язався здійснювати перевезення пасажирів (робітників замовника), а відповідач – здійснювати оплату за перевезення на умовах, передбачених договором.

Посилаючись на порушення відповідачем умов договору в частині оплати наданих послуг, позивач, згідно з заявою про зміну позовних вимог від 12.03.2008р., просив стягнути з відповідача 1 8700,50 грн. збитків, 8900,78 грн. пені, 2900,73 грн. річних та 1450,65 грн. інфляційних. Відповідач просив задовольнити позов частково та зменшити розмір відповідної пені з посиланням на пункт 3 ст. 83 ГПК.

Чи має право господарський суд зменшити розмір пені?

Завдання 1:

Порівняйте принципи господарсько-процесуального права із принципами інших процесуальних галузей.

Завдання 2:

Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень Вищого господарського суду України в сфері застосування процесуальних норм.

Завдання 3:

Наведіть приклади, визначте види та проблематику роз`яснень Верховного суду України, що можуть бути застосовані в господарському судочинстві

Література:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.