Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів з права інтелектуальної власності.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
482.82 Кб
Скачать

Vііі. Охорона та захист прав інтелектуальної власності

Поняття та особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності

 1. В чому полягає суть права на захист прав інтелектуальної власності?

 2. Як співвідносяться категорії «охорона» та «захист» прав інтелектуальної власності?

 3. Що таке самозахист порушених прав?

 4. Чи можливо застосовувати засоби самозахисту при захисті прав інтелектуальної власності?

 5. Що таке юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту прав інтелектуальної власності?

 6. Чи можливо застосовувати нотаріальний захист авторських прав?

 7. Чи є відшкодування шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, засобом захисту авторських прав?

 8. Які органи державної влади здійснюють охорону прав інтелектуальної власності?

 9. Чи застосовуються норми міжнародних актів при захисті прав інтелектуальної власності в Україні?

 10. Хто має право на захист прав інтелектуальної власності недієздатної особи – автора?

 11. За які порушення права інтелектуальної власності може бути зупинено пропуск товарів через митний кордон?

 12. Який орган приймає рішення про зупинення пропуску товарів через митний кордон, який здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності?

 13. Який орган має повноваження на заборону пропуску товарів через митний кордон, який здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності?

 14. В чому полягає різниця між відшкодуванням збитків та разовим грошовим стягненням?

Судовий захист права інтелектуальної власності

Що таке право на захист порушених прав інтелектуальної власності?

 1. Хто може звертатись з позовом про захист порушених прав інтелектуальної власності?

 2. Чи може юридична особа звернутись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права інтелектуальної власності?

 3. В порядку якого судочинства (адміністративного, господарського чи цивільного) мають розглядатись спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які встановлюють право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти)?

 4. Хто може виступати представником автора при під час судового розгляду справи?

Практичне завдання

Надайте юридичну консультацію:

1.Громадяни Р. та С. спільною творчою працею створили літературний твір. Громадянин С. через рік здійснив переклад твору та опублікував його під власним іменем, без зазначення імені іншого співавтора. Автор Р. звернувся з позовом до суду та вимагав заборонити автору С. розповсюджувати переклад твору, так як цей твір створено внаслідок плагіату. Натомість С., заперечуючи проти позову зазначив, що переклад є самостійним об’єктом авторського права, а тому у його діях плагіат відсутній.

Надайте відповідь на наступні питання:

Чи будуть дії автора С. визнані плагіатом?

Які ознаки плагіату встановлено у законодавстві?

Яка відповідальність передбачена за плагіат?

Чи буде задоволено позов автора Р.?

2.Автор підручника з права інтелектуальної власності уклав з видавництвом договір на опублікування підручників тиражем 1000 екземплярів. На виконання умов договору автор забрав підручники з видавництва. Через місяць автор знайшов на сайті видавництва повідомлення про реалізацію його підручника вартістю 100 грн. Згоди на видання додаткового тиражу автор видавництву не надавав.

Кваліфікуйте дії видавництва. Як автор може захистити свої права?

3.Фізичній особі – автору промислового зразка було необґрунтовано відмовлено у видачі патенту на промисловий зразок. В якому порядку автор може захистити свої права? До яких органів необхідно звернутись за захистом порушених прав? Якщо автор вирішить звернутись до суду за захистом порушених прав – до якого суду він має звертатись?

Література:

 1. Боднар Т.Зміна і припинення договірного правовідношення як спосіб захисту цивільних прав // Українське комерційне право. – 2007. – № 8. – С. 21 – 27.

 2. Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 2. – С. 24-29.

 3. Ульянова Г.О. Удосконалення захисту прав інтелектуальної власності// Цивільне право України (традиції та новації): монографія: за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І Харитонової; наук. ред. Н.Голубєва. – Одеса: Фенікс, 2010. (гл. 15, С. 448-471)

 4. Ульянова Г.О. Форми захисту авторських прав // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №2 – С. 169 – 170.

 5. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: монографія. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

 1. Чи закріплено у законодавстві поняття порушення прав інтелектуальної власності?

 2. Чи є перелік порушень прав інтелектуальної власності, закріплений у законодавстві, виключним?

 3. Чи передбачена відповідальність за порушення немайнових прав інтелектуальної власності?

 4. Який орган державної влади має право застосовувати цивільну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності?

 5. За які порушення права інтелектуальної власності передбачено кримінальну відповідальність?

Задача 1

ТОВ «М» подалу касаційною скаргу на рішення господарського суду м. Києва та постанову Київського апеляційного господарського суду, якими визнано недійсним патент України на промисловий зразок, виданий ТОВ «М». Підставою визнання патенту недійсним стало те, що промисловий зразок, права на які належать ТОВ «М», є схожим із промисловим зразком, права на який належать ТОВ «О». При цьому ТОВ «О» патент на промисловий зразок отримало раніше на рік, ніж ТОВ «М» на свій промисловий зразок. При цьому в постанові зі справи апеляційний господарський суд посилається на те, що зразки, які суд самостійно порівняв, "зовнішньо суттєво не відрізняються (колір оформлення та інше)". Чи є таке дослідження сукупності суттєвих ознак запатентованого промислового зразка судом повним та законним? Чи підлягає касаційна скарга ТОВ «М» задоволенню?

Задача 2

Між автором - громадянином С. та приватним підприємцем укладено договір про відчуження майнових авторських прав на твір. Через рік після укладання договору громадянин С. – автор у книжному магазині побачив опублікований твір, права на який були передані приватному підприємцю. Однак на книзі було вказано не прізвище автора, а невідомий громадянину псевдонім. З метою захисту своїх прав автор звернувся до приватного підприємця з вимогою припинити випуск твору під псевдонімом. Однак приватний підприємець відмовився виконувати вимоги громадянина –автора.

З метою захисту своїх прав автор звернувся з позовом до суду. Приватний підприємець надав до суду відгук на позов, в якому заперечував проти звинувачень громадянина. При цьому підприємець посилався на п.3.1. договору про відчуження майнових прав на твір, відповідно до якого всі права на твір переходять до приватного підприємця. Приватний підприємець має право використовувати твір будь яким способом. Автор втрачає всі права на твір і не має права заявляти приватному підприємцю жодних претензій та вимог з приводу використання твору підприємцем.

Запитання:

 1. До якого суду подано позов громадянином – автором?

 2. Чи правомірно підприємець відмовив в задоволенні вимог громадянина?

 3. Яке рішення має бути прийнято по справі?

Практичне завдання:

Скласти позов від імені автора – громадянина С.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.