Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОП ФИН МЕНЕДЖМЕНТ нов мой.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
818.69 Кб
Скачать

Методи захисту при ворожому поглинанні

“Білий лицар”

компанія – покупець пропонує нормальні умови купівлі акцій

засіб самозахисту корпорацій (правило більшості: згода на продаж акцій 95% акціонерів; поправка до справедливої ціни: викуп акцій за однією ціною).

“Захист від акул”

“Стратегія

Пек Мен”

компанія, яку прагнуть поглинути, сама починає діяти, як поглинаюча

“Золоті парашути”

передбачаються великі компенсації робітникам, якщо при поглинанні їх звільняють.

Питання до обговорення:

 1. Якими інформаційними матеріалами може скористатися інвестор (акціонер, банк, кредитор) для визначення стану підприємства?

 2. Хто на підприємстві відслідковує його фінансовий стан і викриває ознаки банкрутства?

 3. Як сучасне зовнішнє середовище впливає на фінансовий стан підприємства в Україні?

 4. Наскільки ефективна система санації в Україні?

 5. Наведіть з української практики приклади об’єднання підприємств. Які методи придбання використовувались?

 6. Як Ви вважаєте, сучасний український акціонер захищений від ворожого поглинання?

Для нотаток:

Література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.07.1999 р № 996 – ІУ // Галицькі контракти. – 1999. - № 36.

 2. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 30.06.1999р. №784 – XIV.

 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента . Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.

 4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ.. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

 5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.:ИНФРА-М, 1999. - 391 с.

 6. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстаинформ, 1997. – 272 с.

 7. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 267 с.

 8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб., - К.: МАУП, 2000, - 152 с.

 9. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 429 с.

 10. Основы управления финансами: Пер.с англ./Гл.ред. серии А.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 800с.

 11. Реструктуризация предприятий и компаний / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587с.

 12. Стоянова Е.С. , Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998. – 128 с.

 13. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. – К., 1996. – 160 с.

 14. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практич. посіб. – Д.: ТОВ «Баланс-клуб», 2000. – 368 с.

 15. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2002. – 656с.

 16. Ченг Ф.Ли., Джозеф И. Финнержи. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. – М.: ИНФРА –М, 2000. – XVIII, 686с.

 17. Методичні вказівки з курсу “Фінансовий менеджмент” для студентів IV – V курсів денної форми навчання спеціальностей “Фінанси”, “Економіка підприємства” (спеціалізація “Менеджмент”) – Укладачі: С.С. Арутюнян, О.В. Ітигіна. – Одеса. ОДЕУ, ротапринт. 2000. – 28с.

у США існують “Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку” – GAAP (Generally Accapted Accounting), які рекомендовані Радою зі стандартів фінансового обліку (Financicial Accounting Standard Board – FASB) при комісії з бірж та цінних паперів (Securities and Exchenge Commission – SEC).

104

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.